Born og unge


 

Babysong våren 2022

Vel møtt til babysong, alle foreldre som er heime med barnet i permisjon! Besteforeldre må også gjerne ta turen! No i starten lyt me ha påm...

Les mer

 

Småtrolltrall på Stedjetunet

I haust hadde me nokre kjekke samlingar med song på Stedjetunet i lag med 1-3-åringar og familiane deira. Me held fram suksessen, og gler o...

Les mer

 

Medlem, tilhøyrig eller abonnent

I trusopplæringa bruker me omgrepa "medlem" og "tilhøyrig" når me inviterer til kyrkja. Mange lurer på kva dette tyder, og her vil me gje e...

Les mer

 

Amigos, Norane

"Me har det kjekt i lag, me lærer frå Bibelen, syng fine songar, og me har verdas beste bollar." 

Les mer

 

Trusopplæring i Balestrand

Lurer du på kva som skjer i løpet av året, eller kva du som forelder eller fadder kan bidra med?

Les mer


Kontaktpersonar


Ungdomsprest (Sogndal, Kaupanger, Norum, Fjærland og Leikanger sokn)

Andreas Danbolt

57679985

48188476

Send epost

Trusopplærar (Sogndal, Kaupanger, Norum, Fjærland og Leikanger sokn)

Birte Husum

94798799

92610554

Send epost

Kyrkjelydspedagog og diakonimedarbeidar (Balestrand sokn)

Magni Åm Risa

46697476

Send epost