Logo til Facebook Logo til Instagram E-post symbol

Tilbod for aldersgruppa 0-6 år


 

4-årsbok og hausttakkefestar 2024

Alle sokna har fireårsbokutdeling på hausttakkefestane. Stedje sokn har utdeling også på Sprell Levande om våren, der første halvdel av års...

Les meir

 

Sprell Levande gudsteneste i Stedje kyrkje

Søndag 3.mars kl. 11.00 er det Sprell Levande gudsteneste i Stedje kyrkje. Denne er felles for Stedje og Kaupanger sokn, og heile familien ...

Les meir

 

Engleverkstad og adventsstund for 6- og 7-åringar

I fjor starta me opp engleverkstad for 7-åringane. Det var veldig kjekt, og resulterte i mange fine englar og ein koseleg tjuv-start på adv...

Les meir

 

Babysong vinter/vår 2024

Babysong er eit populært trusopplæringstiltak hjå Kyrkja i Sogndal, og me gler oss over alle dei nye sogningane som finn vegen i lag med si...

Les meir

 

Småtrolltrall 2024

Småtrolltrall er blitt eit populært tiltak i trusopplæringa. Her kan 1-3-åringar kome å synge, leike og bli kjende med andre barn i lag med...

Les meir

 

6-årsbok 2024

Kyrkja i Sogndal sender ut invitasjonar til alle 6-åringar som er medlem eller har trusopplæringsabonnement (GRATIS). Her kjem informasjon ...

Les meir

 

Aktivitetar i Balestrand (0-6 år)

På same måte som vi treng mat og drikke for å vekse fysisk, treng vi «andeleg føde» for å vekse i trua. Dette er noko kyrkja tek på alvor, ...

Les meir

 

ALLE BARN KAN KOMME!

Kyrkja i Sogndal sender invitasjonar til barn i alle sokn ut frå medlemsregisteret til Den norske kyrkja. Om dine barn ikkje er medlem, kan...

Les meir