Tilbakemelding på våre nettsider


Ynskjer du å gje tilbakemelding på nettsidene våre? Då kan du fylle ut skjemaet nedanfor, så får vi melding frå deg.

Dersom det er konkrete ting du ynskjer å gje tilbakemelding om, anten rettingar eller ting som treng oppdatering, set me pris på om du kan vere så detaljert som mogleg. Då vert det lettare for oss å ordne opp så raskt vi kan.