Konsert: Emil Solli-Tangen


Tysdag 30. april kjem Emil Solli-Tangen til Stedje kyrkje for å ta oss med på ei klassisk reise.

Les mer
Foto av Emil Solli-Tangen  

Konsert: Emil Solli-Tangen


Tysdag 30. april kjem Emil Solli-Tangen til Stedje kyrkje for å ta oss med på ei klassisk reise.

Les mer

Krossvandring og påsketidvandring - gjer påska sin bodskap synleg


Å gå i Jesu fotspor mot krossen og gå i lyset frå Jesu oppstode: Her kan du tinge plansjar til to ulike vandringar til bruk i trusopplæring og elles.

Les mer
Illustrasjon av Jesus som bærer kors  

Krossvandring og påsketidvandring - gjer påska sin bodskap synleg


Å gå i Jesu fotspor mot krossen og gå i lyset frå Jesu oppstode: Her kan du tinge plansjar til to ulike vandringar til bruk i trusopplæring og elles.

Les mer

Invitasjon til sorggruppe


Sorggruppa som starta i november 2023, vert avrunda i starten av april 2024. I oktober hausten 2024 vil vi starte ei ny sorggruppe for dei som er interessert. Det er mogleg å melde seg interessert til å delta i sorggruppe  allereie no, utan at du dermed f...

Les mer
 

Invitasjon til sorggruppe


Sorggruppa som starta i november 2023, vert avrunda i starten av april 2024. I oktober hausten 2024 vil vi starte ei ny sorggruppe for dei som er interessert. Det er mogleg å melde seg interessert til å delta i sorggruppe  allereie no, utan at du dermed f...

Les mer

Valresultata er no klare


Valresultata for kyrkjevalet i våre sokn er no klare. Dei nye sokneråda tiltrer 1. november. Du finn lenker til dei forskjellige sokna i denne artikkelen.

Les mer
Foto av valurne for kyrkjevalet med Den norske kyrkja sin logo.  

Valresultata er no klare


Valresultata for kyrkjevalet i våre sokn er no klare. Dei nye sokneråda tiltrer 1. november. Du finn lenker til dei forskjellige sokna i denne artikkelen.

Les mer

Foto av konfirmanter i Asker. Foto: Robert Dreier Holand

Konfirmantar våren 2024

På denne sida finn du oversikt over dei som vert konfirmerte i kyrkjene våre no i vår.

Les mer

TÅRNAGENTDAG FOR 8- OG 9-ÅRINGAR 2024

Endeleg er det klart for tårnagentdag igjen. I år inviterer me alle agentane til å kome til Stedje kyrkje, laurdag 27.april frå 11:00 - 15:...

Les mer

Orgelkonsert i Tjugum kyrkje 26. april

Frode Skag Storheim held konsert i Tjugum kyrkje til inntekt for restaurering av kyrkjeorgelet i kyrkja fredag 26. april kl.18.00

Les mer
Foto av Tjugum kyrkje

Ledig 25% vikariat som kyrkjetenar i Balestrand sokn

Det er ledig vikariat i 25% stilling som kyrkjetenar   i Balestrand sokn. Søknadsfrist: 1. april 2024

Les mer