HØYRING om nye lokale gravplassvedtekter i Sogndal


Framlegg til "Forskrift om gravplassvedtekter, Sogndal kommune" er 04.12.2021 lagt ut til offentleg høyring med høyringsfrist 04.01.2022. 

Les meir

 

 

HØYRING om nye lokale gravplassvedtekter i Sogndal


Framlegg til "Forskrift om gravplassvedtekter, Sogndal kommune" er 04.12.2021 lagt ut til offentleg høyring med høyringsfrist 04.01.2022. 

Les meir

 

Stille kveld med tidebønn i Stedje kyrkje flytta til 15. desember


Onsdag 15. desember kl. 19.00 vert det ‘"Stille kveld med tidebøn" i Stedje kyrkje . Her blir det høve til å vera stille, kveikja lys, syngja salmar ...

Les meir

 

 

Stille kveld med tidebønn i Stedje kyrkje flytta til 15. desember


Onsdag 15. desember kl. 19.00 vert det ‘"Stille kveld med tidebøn" i Stedje kyrkje . Her blir det høve til å vera stille, kveikja lys, syngja salmar ...

Les meir

 

Velkommen til kyrkje utan restriksjonar!


Frå søndag 26. september treng du ikkje lenger halde meteren ved gudstenester eller andre samlingar. Kravet om å halde ein meters avstand vert opphev...

Les meir

 

 

Velkommen til kyrkje utan restriksjonar!


Frå søndag 26. september treng du ikkje lenger halde meteren ved gudstenester eller andre samlingar. Kravet om å halde ein meters avstand vert opphev...

Les meir

 

Gravferder i Sogndal komande veke


Kyrkja i Sogndal vil her kunngjere kyrkjelege gravferder i Sogndal kommune når dei er gjort offentlege.

Les meir

 

 

Gravferder i Sogndal komande veke


Kyrkja i Sogndal vil her kunngjere kyrkjelege gravferder i Sogndal kommune når dei er gjort offentlege.

Les meir

 

Tårnagentdag for 8-åringar utsett

Av ulike grunnar vert tårnagentdagen for 8-åringar som skulle vore i oktober 2021 utsett til våren. Me kjem tilbake med meir informasjon.  ...

Les meir

 

LYS VAKEN 2021 vert diverre avlyst

Me lyt diverre avlyse Lys Vaken denne hausten. Det vert familiesøndag i Leikanger kyrkje 21.november der alle er hjarteleg velkomne. Meir i...

Les meir

 

Babysong hausten 2021

Vel møtt til babysong, alle foreldre som er heime med barnet i permisjon! Besteforeldre må også gjerne ta turen! Frå 29.09. er einmetersreg...

Les meir

 

Leikanger kyrkje er låst

Av smittevernomsyn vert Leikanger kyrkje inntil vidare låst når det ikkje er arrangement i kyrkja.

Les meir