Konfirmant våren 2024 - påmelding opnar 1. juni


1. Juni opnar vi for påmelding til konfirmasjon 2024 i kyrkjene våre!

Les mer
Foto av konfirmantar i dress og bunad  

Konfirmant våren 2024 - påmelding opnar 1. juni


1. Juni opnar vi for påmelding til konfirmasjon 2024 i kyrkjene våre!

Les mer

Ny leverandør tilbyr stell av graver i Sogndal


Frå våren 2023 vil Sigbjørn Ølmheim tilby gravstell på gravplassane i tidlegare Sogndal kommune. Kontaktinfo finn du her.

Les mer
Bilde av gravsteinar  

Ny leverandør tilbyr stell av graver i Sogndal


Frå våren 2023 vil Sigbjørn Ølmheim tilby gravstell på gravplassane i tidlegare Sogndal kommune. Kontaktinfo finn du her.

Les mer

Kvardagstru


Onsdag 1. februar er det klart for første samling i serien Kvardagstru. Samling annakvar onsdag fram til påske.

Les mer
Plakat med bilde av ein skog. Tekst på biletet: Kvardagstru - ei stund for refleksjon, kunnskap og sosialt fellesskap knytt til tru og kvardag  

Kvardagstru


Onsdag 1. februar er det klart for første samling i serien Kvardagstru. Samling annakvar onsdag fram til påske.

Les mer

Torsdagsklubben våren 2023


Ein torsdag i månaden inviterer kyrkja i Sogndal, i dialog med bu- og miljøtenesta, til samling på Stedjetunet.   

Les mer
Logo for Torsdagsklubben: Nonfigurativ sirkel med teksten  

Torsdagsklubben våren 2023


Ein torsdag i månaden inviterer kyrkja i Sogndal, i dialog med bu- og miljøtenesta, til samling på Stedjetunet.   

Les mer

Teikning av born som spelar og dansar

Småtrolltrall 2023

Småtrolltrall er blitt eit populært tiltak i trusopplæringa. Her kan 1-3-åringar kome å synge, leike og bli kjende med andre barn i lag med...

Les mer
Foto av tre babyar som er på babysong. Foto: Bo Mathisen

Babysong 2023

Vel møtt til babysong, alle foreldre som er heime med barnet i permisjon! Besteforeldre og oldeforeldre må også gjerne ta turen! 

Les mer
Illustrasjon av Jesus som bærer kors

Krossvandring og håpsvandring - gjer påska sin bodskap synleg

Å gå i Jesu fotspor mot krossen og gå i lyset frå Jesu oppstode: Her kan du tinge plansjar til to ulike vandringar til bruk i trusopplæring...

Les mer
Gruppe med konfirmantar i dress og bunad

Konfirmasjonsdagar 2023-2028

Les mer