Krossvandring og håpsvandring - eit tilbod til kyrkjelydar i heile landet


Å gå i Jesu fotspor mot krossen og gå i lyset frå Jesu oppstode: Her kan du tinge plansjar til to ulike vandringar til bruk i trusopplæring og elles....

Les meir

 

 

Krossvandring og håpsvandring - eit tilbod til kyrkjelydar i heile landet


Å gå i Jesu fotspor mot krossen og gå i lyset frå Jesu oppstode: Her kan du tinge plansjar til to ulike vandringar til bruk i trusopplæring og elles....

Les meir

 

Påmelding til gudstenester komande helg


23. januar:  Kaupanger stavkyrkje og Stedje kyrkje kl 11.00, Leikanger kyrkje kl 19.00 (Salmekveld). Vi fylgjer smittevernreglane for offentlege arra...

Les meir

 

 

Påmelding til gudstenester komande helg


23. januar:  Kaupanger stavkyrkje og Stedje kyrkje kl 11.00, Leikanger kyrkje kl 19.00 (Salmekveld). Vi fylgjer smittevernreglane for offentlege arra...

Les meir

 

Gravferder i Sogndal komande veke


Kyrkja i Sogndal vil her kunngjere kyrkjelege gravferder i Sogndal kommune når dei er gjort offentlege.

Les meir

 

 

Gravferder i Sogndal komande veke


Kyrkja i Sogndal vil her kunngjere kyrkjelege gravferder i Sogndal kommune når dei er gjort offentlege.

Les meir

 

Ikkje set gravlys utanfor lukka lykter


Vi ber om at lause gravlys ikkje vert sett opp utanfor lukka lykter på gravplassane i Sogndal.

Les meir

 

 

Ikkje set gravlys utanfor lukka lykter


Vi ber om at lause gravlys ikkje vert sett opp utanfor lukka lykter på gravplassane i Sogndal.

Les meir

 

Babysong våren 2022

Vel møtt til babysong, alle foreldre som er heime med barnet i permisjon! Besteforeldre må også gjerne ta turen! No i starten lyt me ha påm...

Les meir

 

Stille kveld i Stedje kyrkje 9. februar

Onsdag 9. februar kl. 19.00 vert det Stille kveld i Stedje kyrkje . Her blir det høve til å vera stille, kveikja lys og syngja salmar .

Les meir

 

Refleksjon og stille bøn, Stedjetunet 16. februar

I vår vert det "Refleksjon og stille bøn" på Stedjetunet ein onsdag i månaden, neste gong 16. februar kl.19.00

Les meir

 

Invitasjon til sorggruppe

Kyrkja i Sogndal inviterer deg som har mista nokon i din nære familie til Sorggruppe på Stedjetunet. Livet kan møta oss med både gode ...

Les meir