Kyrkjelydstur til Askvoll torsdag 18. august


Torsdag 18.august kan vi igjen ynskje velkommen til busstur i regi av kyrkjelydane i Sogndal! Oppmøte ved Sogndal skysstasjon kl. 08.30. A...

Les meir

 

 

Kyrkjelydstur til Askvoll torsdag 18. august


Torsdag 18.august kan vi igjen ynskje velkommen til busstur i regi av kyrkjelydane i Sogndal! Oppmøte ved Sogndal skysstasjon kl. 08.30. A...

Les meir

 

Nye gravplassvedtekter i Sogndal frå 2022


Den nye  Forskrift om gravplassvedtekter, Sogndal kommune, Vestland fylke vedteken 19. januar 2022 er kunngjort på lovdata.no og har vore gjeldande...

Les meir

 

 

Nye gravplassvedtekter i Sogndal frå 2022


Den nye  Forskrift om gravplassvedtekter, Sogndal kommune, Vestland fylke vedteken 19. januar 2022 er kunngjort på lovdata.no og har vore gjeldande...

Les meir

 

Torsdagsklubben hausten 2022


Ein torsdag i månaden inviterer kyrkja i Sogndal, i dialog med bu- og miljøtenesta, til samling på Stedjetunet.   

Les meir

 

 

Torsdagsklubben hausten 2022


Ein torsdag i månaden inviterer kyrkja i Sogndal, i dialog med bu- og miljøtenesta, til samling på Stedjetunet.   

Les meir

 

Gravferder i Sogndal komande veke


Kyrkja i Sogndal vil her kunngjere kyrkjelege gravferder i Sogndal kommune når dei er gjort offentlege.

Les meir

 

 

Gravferder i Sogndal komande veke


Kyrkja i Sogndal vil her kunngjere kyrkjelege gravferder i Sogndal kommune når dei er gjort offentlege.

Les meir

 

Babysong hausten 2022

Vel møtt til babysong, alle foreldre som er heime med barnet i permisjon! Besteforeldre må også gjerne ta turen! På grunn av serveringa yns...

Les meir

 

Påmelding til babysong og småtrolltrall

No kan du melde deg på Babysong (Stedje, Kaupanger og Leikanger) og Småtrolltrall her.

Les meir

 

Småtrolltrall på Stedjetunet (1-3 år)

Når det vert mørkare om kveldane, kjøligare dagar med regn og vind, då er det fint å kunne samlast til song, regler og leik. 1-3-åringane e...

Les meir

 

Leikanger kyrkje er låst

Av smittevernomsyn vert Leikanger kyrkje inntil vidare låst når det ikkje er arrangement i kyrkja.

Les meir