Vaksne og diakoni


 

Stille kveld i Stedje kyrkje 11. mai

Onsdag 11. mai  kl. 19.00 vert det Stille kveld i Stedje kyrkje . Her blir det høve til å vera stille, kveikja lys og syngja salmar .

Les mer

 

Torsdagsklubben

Ein torsdag i månaden inviterer kyrkja i Sogndal, i dialog med bu- og miljøtenesta, til samling på Stedjetunet.   

Les mer

 

Refleksjon og stille bøn, Stedjetunet 18 mai

I vår vert det "Refleksjon og stille bøn" på Stedjetunet ein onsdag i månaden, neste gong 18. mai kl.19.00

Les mer

 

Invitasjon til sorggruppe

Kyrkja i Sogndal inviterer deg som har mista nokon i din nære familie til Sorggruppe på Stedjetunet. Livet kan møta oss med både gode ...

Les mer

 

Korleis lever vi i lag no?

Samlivsråd i koronatid. Ein artikkel frå Bjørgvin bispedøme.

Les mer

 

Tankar frå ei stille natt

Ein tekst skrive av ei ung kvinne. Tankar til refleksjon.

Les mer

 

Diakoniutval perioden 2019-2023

Sokneråda i vårt fellesrådsområde har no valgt representantar til diakoniutvalet for perioden 2019 - 2023.

Les mer


Kontaktpersonar


Soknediakon

Gitte Therkelsen Torstad

+4757679985

97416519

Send epost