Vaksne og diakoni


 

Stille kveld med tidebønn i Stedje kyrkje flytta til 15. desember

Onsdag 15. desember kl. 19.00 vert det ‘"Stille kveld med tidebøn" i Stedje kyrkje . Her blir det høve til å vera stille, kveikja lys, syng...

Les mer

 

Korleis lever vi i lag no?

Samlivsråd i koronatid. Ein artikkel frå Bjørgvin bispedøme.

Les mer

 

Tankar frå ei stille natt

Ein tekst skrive av ei ung kvinne. Tankar til refleksjon.

Les mer

 

Diakoniutval perioden 2019-2023

Sokneråda i vårt fellesrådsområde har no valgt representantar til diakoniutvalet for perioden 2019 - 2023.

Les mer


Kontaktpersonar


Soknediakon

Gitte Therkelsen Torstad

+4757679985

97416519

Send epost