Vaksne og diakoni


 

Torsdagsklubben 2024

Torsdagsklubben er eit fritidstilbod ca. kvar 3.veke for personar med utviklingshemming. Samlingar med song, musikk, litt mat og utlod...

Les meir

 

Invitasjon til sorggruppe

Sorggruppa som starta i november 2023, vert avrunda i starten av april 2024. I oktober hausten 2024 vil vi starte ei ny sorggruppe for dei ...

Les meir

 

Gravferder i Sogndal komande veke

På denne sida finn du lenker til oversikter over seremoniar i kyrkja i Sogndal og til dødsannonser frå Sogn Gravferdshjelp og Nummedal Grav...

Les meir

 

Handlingsplan for frivillige medarbeidarar

I 2017 utarbeidde kyrkjekontoret ein strategi for oppfølging av frivillige medarbeidarar. I samband med visitasen i april 2018 bad biskopen...

Les meir

 

Diakoniutval perioden 2019-2023

Sokneråda i vårt fellesrådsområde har no valgt representantar til diakoniutvalet for perioden 2019 - 2023.

Les meir

 

Gudstjenesteplan for Balestrand

Ved å klikke på Gudsteneste plan med tenestegjerande (opnar i nytt vindu) får du opp ein heilt ny internettrapport som hentar oppdatert i...

Les meir

Kontaktpersonar


Soknediakon

Gitte Therkelsen Torstad

+4757679985

97416519

Send e-post