Vaksne og diakoni


 

Stille kveldar i Stedje kyrkje

Onsdag 2. juni kl. 19.00 - 19.30 vert det ‘"Stille kveld" i Stedje kyrkje . Her blir det høve til å vera stille, kveikja lys, syngja salmar...

Les mer

 

Tilbod om sorggruppe onsdag 10. mars

Det vert sorggruppe tilbod i Sogndal på Stedjetunet, onsdag 10.mars kl. 17- ca.19. Første samling er ikkje forpliktande på no...

Les mer

 

Korleis lever vi i lag no?

Samlivsråd i koronatid. Ein artikkel frå Bjørgvin bispedøme.

Les mer

 

Tankar frå ei stille natt

Ein tekst skrive av ei ung kvinne. Tankar til refleksjon.

Les mer

 

Diakoniutval perioden 2019-2023

Sokneråda i vårt fellesrådsområde har no valgt representantar til diakoniutvalet for perioden 2019 - 2023.

Les mer


Kontaktpersonar


Soknediakon

Gitte Therkelsen Torstad

+4757679985

+4797416519

Send e-post