Vaksne og diakoni


 

Kyrkjelydstur til Lærdal

Endeleg vert det kyrkjelydstur att! Vi reiser fredag 20. august med oppmøte kl. 8.45 og avgang kl.9 frå Sogndal. Meld deg på til kyrkj...

Les mer

 

Stille kveldar i Stedje kyrkje

Onsdag 2. juni kl. 19.00 - 19.30 vert det ‘"Stille kveld" i Stedje kyrkje . Her blir det høve til å vera stille, kveikja lys, syngja salmar...

Les mer

 

Tilbod om sorggruppe onsdag 10. mars

Det vert sorggruppe tilbod i Sogndal på Stedjetunet, onsdag 10.mars kl. 17- ca.19. Første samling er ikkje forpliktande på no...

Les mer

 

Korleis lever vi i lag no?

Samlivsråd i koronatid. Ein artikkel frå Bjørgvin bispedøme.

Les mer

 

Tankar frå ei stille natt

Ein tekst skrive av ei ung kvinne. Tankar til refleksjon.

Les mer

 

Diakoniutval perioden 2019-2023

Sokneråda i vårt fellesrådsområde har no valgt representantar til diakoniutvalet for perioden 2019 - 2023.

Les mer


Kontaktpersonar


Soknediakon

Gitte Therkelsen Torstad

+4757679985

+4797416519

Send e-post