Vaksne og diakoni


 

Palmesøndag med påskevandring på Kaupanger

Kyrkja i Sogndal vil invitere heile familien til å starte påskefeiringa på Kaupanger på sjølvaste PALMESØNDAG 2.april kl. 16.00. Kaupanger ...

Les meir

 

Kvardagstru

Onsdag 1. februar er det klart for første samling i serien Kvardagstru. Samling annakvar onsdag fram til påske.

Les meir

 

Torsdagsklubben våren 2023

Ein torsdag i månaden inviterer kyrkja i Sogndal, i dialog med bu- og miljøtenesta, til samling på Stedjetunet.   

Les meir

 

Invitasjon til sorggruppe

Livet møter oss med både gode og vonde dagar. Noko av det som er mest vanskeleg, er når ein av våre næraste døyr. Det kan vere vanskeleg å ...

Les meir

 

Gravferder i Sogndal komande veke

På denne sida finn du lenker til oversikter over seremoniar i kyrkja i Sogndal og til dødsannonser frå Sogn Gravferdshjelp og Nummedal Grav...

Les meir

 

Handlingsplan for frivillige medarbeidarar

I 2017 utarbeidde kyrkjekontoret ein strategi for oppfølging av frivillige medarbeidarar. I samband med visitasen i april 2018 bad biskopen...

Les meir

 

Diakoniutval perioden 2019-2023

Sokneråda i vårt fellesrådsområde har no valgt representantar til diakoniutvalet for perioden 2019 - 2023.

Les meir

 

Gudstjenesteplan for Balestrand

Ved å klikke på Gudsteneste plan med tenestegjerande (opnar i nytt vindu) får du opp ein heilt ny internettrapport som hentar oppdatert i...

Les meir

Kontaktpersonar


Soknediakon

Gitte Therkelsen Torstad

+4757679985

97416519

Send epost