Vaksne og diakoni


 

Kyrkjelydstur til Askvoll torsdag 18. august

Torsdag 18.august kan vi igjen ynskje velkommen til busstur i regi av kyrkjelydane i Sogndal! Oppmøte ved Sogndal skysstasjon kl...

Les mer

 

Torsdagsklubben hausten 2022

Ein torsdag i månaden inviterer kyrkja i Sogndal, i dialog med bu- og miljøtenesta, til samling på Stedjetunet.   

Les mer

 

Korleis lever vi i lag no?

Samlivsråd i koronatid. Ein artikkel frå Bjørgvin bispedøme.

Les mer

 

Tankar frå ei stille natt

Ein tekst skrive av ei ung kvinne. Tankar til refleksjon.

Les mer

 

Diakoniutval perioden 2019-2023

Sokneråda i vårt fellesrådsområde har no valgt representantar til diakoniutvalet for perioden 2019 - 2023.

Les mer


Kontaktpersonar


Soknediakon

Gitte Therkelsen Torstad

+4757679985

97416519

Send epost