Tilbod for aldersgruppa 7-12 år


 

Tårnagentdag for 8-åringar utsett

Av ulike grunnar vert tårnagentdagen for 8-åringar som skulle vore i oktober 2021 utsett til våren. Me kjem tilbake med meir informasjon.  ...

Les mer

 

LYS VAKEN 2021 vert diverre avlyst

Me lyt diverre avlyse Lys Vaken denne hausten. Det vert familiesøndag i Leikanger kyrkje 21.november der alle er hjarteleg velkomne. Meir i...

Les mer

 

Tilbod for unge i Balestrand (7-12 år)

Næring til vekst i alder, tru og visdom.

Les mer

 

Medlem, tilhøyrig eller abonnent

I trusopplæringa bruker me omgrepa "medlem" og "tilhøyrig" når me inviterer til kyrkja. Mange lurer på kva dette tyder, og her vil me gje e...

Les mer

 

Tårnagent og Lys Vaken 2020

8- og 11-åringar; FØLG MED HER!

Les mer

 

Amigos, Norane

"Me har det kjekt i lag, me lærer frå Bibelen, syng fine songar, og me har verdas beste bollar." 

Les mer