Trusopplæring i Balestrand


Lurer du på kva som skjer i løpet av året, eller kva du som forelder eller fadder kan bidra med?

Foto frå utdeling av 6-årsbok i Tjugum kyrkje

Det å lære opp komande generasjonar i den kristne trua er eit felles ansvar. I Balestrand har vi mange arenaer for slik opplæring, både i regi av kyrkja og ulike frivillege organisasjonar. Så er det opp til foreldre, fadrar, andre pårørande eller familievener å oppmuntre og hjelpe borna til å delta.

Oversikt over trusopplæringstiltak i Balestrand

 • 0-2 år: Babysong
 • 3 år: Trusopplæringsdag med Spiren
 • 4 år: 4-årssamling og utdeling av 4-årsbok i kyrkja
 • 5 år: Trusopplæringsdag med Baluba
 • 6 år: 6-årssamling og utdeling av 6-årsbok i kyrkja
 • 8-9 år: Tårnagent i kyrkja, Trusopplæringsdag med Addis
 • 10 år: Trusopplæringsdag med Nestenåring
 • 11 år: Minikonfirmantsamlingar, leir og utdeling av Bibel i kyrkja
 • 11-14 år: Nestenåring
 • 15 år: Konfirmasjonsopplæring
 • 15-18 år: Ung Messe (+ tilbod om KRIK, Bibelgruppe, samt Torsdagsmøte og møteveker på Sygna)

Tips til kva den einskilde kan bidra med - trusopplæring heime og i kyrkja

Opplæring i den kristne trua høyrer saman med dåpen. Her har heimen og kyrkjelyden ei sentral rolle.

Vi vil utfordre dykk, fordeldre og fadrar, til å vere med i dette viktige arbeidet. De er dei viktigaste trusopplærarane for barnet!

Under her finn de ein oversikt over korleis de som foreldre og fadrar kan fylgje opp trusooplæringa til barnet.

Velkommen til eit spennande samarbeid!

Foreldre kan

Be for og saman med barnet, be eller synge bordbøn og kveldsbøn, lese i barnebibel eller andre kristne bøker, ta borna med på gudstenester og trusopplæringstiltak, snakke om trua og oppfordre borna, og etter kvart ungdommane, til å reise på leir. Det betyr mykje at vi som vaksne tek borna og ungdommane våre på alvor og vågar å lytte og snakke om liv, tru, død og andre tema og spørsmål dei er opptekne av.

 • 0-2 år:
  • Be for barnet
  • Be bordbøn og kveldsbøn
  • Syngje god-natt-songar og andre kristne songar
  • Lese i Barnebibel
  • Delta på Babysong
 • 3-6 år:
  • Be for barnet
  • Be bordbøn og kveldsbøn
  • Delta på gudstenester og 4- og 6-årssamlingar
  • Lese for barnet frå Barnebibel samt 4- og 6-årsboka
  • Ta barnet med på søndagsskulen, Spiren og/eller Kvardagsskulen
 • 7-9 år:
  • Be for barnet
  • Be bordbøn og kveldsbøn
  • Lese bibelforteljingar om Jesus sitt liv, død og oppstode
  • Delta på gudstenester i kyrkja
  • Vere "Englevakt" i Tårnagenthelga
 • 10-13 år:
  • Be for barnet/ungdomen
  • Oppmuntre barnet/ungdomen til å reise på leir og til å vere med på Nestenåring og Minikonfirmasjon
  • Vere med som medhjelpar eller leiar på leir
  • Gå saman på gudstenester, til dømes i høgtidene
 • 14 år:
  • ​​​​​​​Be for konfirmanten
  • Vere med i praktiske dugnagsoppgåver i samband med konfirmasjonsåret
  • Vere med konfirmanten til gudstenester
  • Vere open for spørsmål og ha tid til å lytte
 • 15-18 år:
  • ​​​​​​​Be for ungdomen
  • Oppmuntre ungdomen til å vere med å medverke i gudstenester og å vere med på bibelgruppe, KRIK-samlingar, Ung Messe og/eller Torsdagsmøte på Sygna
  • Våge å møte ungdomen som ein vaksen

Fadrar kan

Be for barnet, feire dåpsdagen saman med barnet, invitere barnet med på gudsteneste, vere med når barnet får 4-og 6-årsbok, delta som medhjelpar på trusopplæringstiltak, gje praktisk støtte når det trengst. Tips til trusbyggande faddergåver: gode bøker tilpassa aldersgruppa eller gåvekort på leir i kristen regi.

 • 0-2 år:
  • ​​​​​​​Be for barnet
  • Gje Faddergåve 
  • Feire dåpsdagen saman med barnet
 • 3-6 år:
  • ​​​​​​​Be for barnet
  • Vere med på gudstenesta når barnet får 4- og 6-årsbok
  • Feire dåpsdagen saman med barnet
 • 7-9 år:
  • ​​​​​​​Be for barnet
  • Vere "Englevakt" i Tårnagenthelga
  • Invitere barnet med til gudsteneste, og tenne lys saman
  • Gje kristne bøker i gåve
 • 10-13 år:
  • ​​​​​​​Be for barnet/ungdomen
  • Gje gåvekort til ein leir i kristen regi
  • Vere med som medhjelpar på Nestenåring, Minikonfirmasjon eller leir
  • Vere med på gudstenester i Minikonfirmanttida
 • 14 år:
  • ​​​​​​​Be for konfirmanten
  • Vere tilstades på lysmesse, samtalegudsteneste og konfirmasjon
  • Gje konfirmanten nokre gode or på konfirmasjonsdagen
 • 15-18 år:
  • ​​​​​​​Be for ungdomen
  • Gje ei god bok/CD
  • Gje praktisk støtte når det trengst
  • Ver ein vaksen ven
  • Gje gåvekort til ein leir i kristen regi

Lukke til med trusopplæringa! Har du spørsmål eller innspel, ta gjerne kontakt!

Beste helsing

Magni Åm Risa

Kyrkjelydspedagog i Balestrand sokn
magni.risa@sogndal.kyrkja.no  |  Tlf: 466 97 476 (klikk for å ringe)

Tilbake