Ny leverandør tilbyr stell av graver i Sogndal

Frå våren 2023 vil Sigbjørn Ølmheim tilby gravstell på gravplassane i tidlegare Sogndal kommune. Kontaktinfo finn du her.

Les meir

 

Gravplassforvaltning - eit offentleg ansvar

Gravferdslova §1 understrekar at gravlegging skal skje med respekt for den avdøde sin religion eller livssyn. Dette tyder at alle har krav ...

Les meir

 

Nye gravplassvedtekter i Sogndal frå 2022

Den nye Forskrift om gravplassvedtekter, Sogndal kommune, Vestland fylke, vedteken 19. januar 2022, er kunngjort på lovdata.no og har vore ...

Les meir

 

Festeavgift og festing av grav

Festing av grav og festeavgift er noko som mange lurar på. På denne sida har vi samla ei rekkje spørsmål kring desse to tema. 

Les meir

 

Ofte stilte spørsmål - gravferd og gravplass

I samband med gravferd, er det ofte ei rekkje ting ein lurer på. Vi har her samla ein del av dei spørsmåla som oftast går att når folk tek ...

Les meir

 

Ikkje set gravlys utanfor lukka lykter

Vi ber om at lause gravlys ikkje vert sett opp utanfor lukka lykter på gravplassane i Sogndal.

Les meir

Kontaktpersonar


Rådgjevar for gravplassforvaltning og IKT + Prostesekretær i Sogn prosti

Jostein Risa

57679985

92060832

Send e-post

Leiande kyrkjetenar

Bente Leirdal Sleen

45604249

Send e-post