Ditt sokn


Sogndal kyrkjelege fellesråd består av 6 sokn med tilsaman 9 kyrkjer. I desse sokna og kyrkjene er det mange aktivitetar. Nedanfor kan du klikke deg inn på ditt sokn for å finne meir informasjon om kva som skjer hos deg.

Klikk her for oppdatert gudstenesteliste for alle kyrkjer i Sogndal kyrkjelege fellesråd

 

Kyrkjelydstur til Askvoll torsdag 18. august

Torsdag 18.august kan vi igjen ynskje velkommen til busstur i regi av kyrkjelydane i Sogndal! Oppmøte ved Sogndal skysstasjon kl...

Les meir

 

Diakoniutval perioden 2019-2023

Sokneråda i vårt fellesrådsområde har no valgt representantar til diakoniutvalet for perioden 2019 - 2023.

Les meir