Ditt sokn


Sogndal kyrkjelege fellesråd består av 6 sokn med tilsaman 9 kyrkjer. I desse sokna og kyrkjene er det mange aktivitetar. Nedanfor kan du klikke deg inn på ditt sokn for å finne meir informasjon om kva som skjer hos deg.

Klikk her for oppdatert gudstenesteliste for alle kyrkjer i Sogndal kyrkjelege fellesråd

 

Invitasjon til sorggruppe

Kyrkja i Sogndal inviterer deg som har mista nokon i din nære familie til Sorggruppe på Stedjetunet. Livet kan møta oss med både gode ...

Les meir

 

Diakoniutval perioden 2019-2023

Sokneråda i vårt fellesrådsområde har no valgt representantar til diakoniutvalet for perioden 2019 - 2023.

Les meir