Ditt sokn


Sogndal kyrkjelege fellesråd består av 6 sokn med tilsaman 9 kyrkjer. I desse sokna og kyrkjene er det mange aktivitetar. Nedanfor kan du klikke deg inn på ditt sokn for å finne meir informasjon om kva som skjer hos deg.

Oppdatert gudstenesteliste for alle kyrkjer i Sogndal kyrkjelege fellesråd (opnar i nytt vindu)

Foto av Emil Solli-Tangen

Konsert: Emil Solli-Tangen

Tysdag 30. april kjem Emil Solli-Tangen til Stedje kyrkje for å ta oss med på ei klassisk reise.

Les mer
Foto av Tjugum kyrkje

Ledig 25% vikariat som kyrkjetenar i Balestrand sokn

Det er ledig vikariat i 25% stilling som kyrkjetenar   i Balestrand sokn. Søknadsfrist: 1. april 2024

Les mer

Ledige stillingar i prostiet

Bjørgvin bispedøme har for tida to ledige stillingar som sokneprest i vårt prosti. Søknadsfrist for begge stillingane er 11. februar.

Les mer

Invitasjon til sorggruppe

Sorggruppa som starta i november 2023, vert avrunda i starten av april 2024. I oktober hausten 2024 vil vi starte ei ny sorggruppe for dei ...

Les mer
Foto av flygelet i Stedje kyrkje. Fotograf: Hallgeir Øgaard Wesli

Flygelet er på plass, men vi treng framleis støtte

Flygelet er endeleg komen på plass i Stedje kyrkje - i slutten av september fekk vi vårt "nye" flygel i Stedje kyrkje: Eit Steinway Model B...

Les mer
Illustrasjon av papirlenke med menneskefigurer

Diakoniutval perioden 2019-2023

Sokneråda i vårt fellesrådsområde har no valgt representantar til diakoniutvalet for perioden 2019 - 2023.

Les mer