Ditt sokn


Sogndal kyrkjelege fellesråd består av 6 sokn med tilsaman 9 kyrkjer. I desse sokna og kyrkjene er det mange aktivitetar. Nedanfor kan du klikke deg inn på ditt sokn for å finne meir informasjon om kva som skjer hos deg.

Oppdatert gudstenesteliste for alle kyrkjer i Sogndal kyrkjelege fellesråd (opnar i nytt vindu)

Foto av regndropar på vindu

Invitasjon til sorggruppe

Livet møter oss med både gode og vonde dagar. Noko av det som er mest vanskeleg, er når ein av våre næraste døyr. Det kan vere vanskeleg å ...

Les mer
Foto av hjortegjerde rundt steinmuren rundt Kaupanger kyrkjegard

Hjortegjerdet på Kaupanger er på plass

Eit etterlengta gjerde ikring gravplassane på Kaupanger kom på plass i oktober. Med dette vonar vi å verte kvitt problema som skuldast hjor...

Les mer
Illustrasjon av papirlenke med menneskefigurer

Diakoniutval perioden 2019-2023

Sokneråda i vårt fellesrådsområde har no valgt representantar til diakoniutvalet for perioden 2019 - 2023.

Les mer