Tilbod for aldersgruppa 13-18 år


 

Fruktbart samarbeid

Ung Messe på Sygna

Les mer

 

Å høyre til

I trusopplæringa brukar me omgrepa "medlem" og "tilhøyrig" når me inviterar til kyrkja. Mange lurer på kva dette tyder, og her vil me gi ei...

Les mer