Gravferder i Sogndal komande veke


På denne sida finn du lenker til oversikter over seremoniar i kyrkja i Sogndal og til dødsannonser frå Sogn Gravferdshjelp og Nummedal Gravferdsbyrå.

Foto av kiste med blomar framfor alteret i Tjugum kyrkje

Tid og stad for gravferder

For oversikt over kunngjorte gravferder i kyrkjene i Sogndal, kan du klikke deg inn på Seremoniar i kyrkja i Sogndal (opnar i nytt vindu) når dei er gjort offentlege.

Dødsannonsar

Gravferdsbyråa i området legg ut dødsannonser på sine heimesider i samråd med dei pårørande. Dersom du ynskjer å sjå dødsannonser frå gravferdsbyrå i området kan du klikke på ei av lenkjene under. Primært gjeld søket dødsannonsar for det aktuelle byrået, men ein kan også velje å søkje etter dødsannonser nasjonalt.

Dødsannonser frå Sogn gravferdshjelp (opnar i nytt vindu)

Dødsannonser frå Nummedal gravferdsbyrå (opnar i nytt vindu)

Tilbake