Gravferder i Sogndal komande veke


Kyrkja i Sogndal vil her kunngjere kyrkjelege gravferder i Sogndal kommune når dei er gjort offentlege.

 

Tid og stad for gravferder

Kyrkja i Sogndal vil her kunngjere KYRKJELEGE GRAVFERDER I SOGNDAL KOMMUNE når dei er gjort offentlege. 

Dødsannonsar

Gravferdsbyråa i området legg ut dødsannonser på sine heimesider i samråd med dei pårørande. Dersom du ynskjer å sjå dødsannonser frå gravferdsbyrå i området kan du klikke på ei av lenkjene under. Primært gjeld søket dødsannonsar for det aktuelle byrået, men ein kan også velje å søkje etter dødsannonser nasjonalt.

Dødsannonser frå Sogn gravferdshjelp

Dødsannonser frå Nummedal gravferdsbyrå

Tilbake