Frivillig i kyrkja


Klikk her for dokumentoversikta lenger nede på sida - dei einskilde rutineskildringane finn du under frivillige for kvart sokn.

Du kan lese handlingsplan for frivillige her:

Fullstendig versjon (opnar i nytt vindu)
Kortversjon (opnar i nytt vindu)

 

Torsdagsklubben 2024

Torsdagsklubben er eit fritidstilbod ca. kvar 3.veke for personar med utviklingshemming. Samlingar med song, musikk, litt mat og utlod...

Les meir

 

Handlingsplan for frivillige medarbeidarar

I 2017 utarbeidde kyrkjekontoret ein strategi for oppfølging av frivillige medarbeidarar. I samband med visitasen i april 2018 bad biskopen...

Les meir

 

Gudstjenesteplan for Balestrand

Ved å klikke på Gudsteneste plan med tenestegjerande (opnar i nytt vindu) får du opp ein heilt ny internettrapport som hentar oppdatert i...

Les meir

Dokument


Nedanfor finn du dokument i pdf-format for dei frivillige tenestene i Sogndal kyrkjelege fellesråd, utanom rutineskildringar. Desse finn du inne på frivillig-sidene for kvart sokn. Sokneråda kan ta kontakt med kyrkjekontoret for å få desse dokumenta i word-format om det er behov for det.