Gudstjenesteplan for Balestrand


Ved å klikke på GUDSTENESTEPLAN MED TENESTEGJERANDE får du opp ein heilt ny internettrapport som hentar oppdatert informasjon direkte frå gudstenestekalenderen vår. Her finn du info om offer, preiketekst, lesetekst og kven som har oppgåver i gudstenesta: kyrkjevert, klokkar, prest, organist, barnesamling osb.

 

Dersom du er sett opp på ei teneste der du ikkje kan møte, er det fint om du avtalar bytte av dag direkte med ein annan og så (NB!) gjev melding til Jostein på kyrkjekontoret.

TIPS 1: Dersom du vil filtrere lista kan du velje namnet ditt i menyen oppe til venstre. Då får du info om berre dei tenestene du er sett opp på.

TIPS 2: Lag gjerne eit bokmerke med lenke direkte til sida med gudstenesteplanen i nettlesaren, nettbrettet eller mobilen din.

Tilbake