Glad i sang? Mellom 10 og 16?

Publisert: 11.01.2019
Oppdatert: 24.01.2019

Velkommen til nye medlemmar i Sogndal Soul children!

GLAD I Å SYNGE?
MELLOM 10 OG 16 ÅR?

VELKOMMEN! 😊

Sogndal Soul children øver i Musikkrommet på Trudvang skule, til vanleg annankvar måndag frå kl 1730 til kl 1930.

Velkomen til nye medlemmer!

Øvingar på desse dagane våren 2019:

Øvingar på desse dagane vidare:

Måndag 14. januar kl 1730
Måndag 28. januar kl 1730
Måndag 11. februar kl 1730
Måndag 25. februar kl 1730
Måndag 11. mars kl 1730
Måndag 8. april kl 1730
Måndag 29. april kl 1730
Måndag 13. mai kl 1730
Måndag 27. mai kl 1730

Vi syng på engelsk og norsk, og stilen er gospel og soul.
Sjekk «Soul children» på Youtube eller Spotify for få eit inntrykk!

Sogndal Soul children er tilslutta Soul Children på nasjonalt plan, og er ein del av trusopplæringa i Stedje kyrkjelyd. Ein treng ikkje bu i Stedje eller tilhøyre kyrkja for å vere med i Sogndal Soul children. Spørsmål? Kontakt hovudleiar Kjell Olav Høstaker Nordheim, kontaktinfo finn du under «Tilsette» på www.sogndal.kyrkja.no.