Kyrkjeleg fellesråd


Namn Sokneråd Verv E-post Telefon
Karen Marie Hjelmeseter Norum Leiar
2. vara adm. utval, repr. forhandlingsutval
Send e-post 91847736
Dag Olav Osen Kaupanger Nestleiar
1. vara adm. utval, repr. forhandlingsutval
Send e-post 99464412  
Kirsti Møller Bruland Stedje Repr. administrasjonsutval Send e-post 97666272
Hallbjørg Eidhamar Balestrand Repr. administrasjonsutval Send e-post 92055176
Anders Skarestad Fjærland Repr. administrasjonsutval Send e-post 41318389
Signe Eikenes Leikanger Repr. administrasjonsutval Send e-post 95191934