Facebook-logoLogo til InstagramE-post-symbol

Stedje sokn


På desse sidene finn du informasjon om kva som skjer i Stedje kyrkjelyd og informasjon frå Stedje sokneråd.

Foto: Keshav Nrugham

Klikk her for oppdatert gudstenesteliste for Stedje sokn (opnar i nytt vindu)

Klikk her for dei neste hendingane i Stedje sokn.

Logo for Vipps

512003

Foto av konfirmantar i dress og bunad

Konfirmant våren 2024 - påmelding opnar 1. juni

1. Juni opnar vi for påmelding til konfirmasjon 2024 i kyrkjene våre!

Les mer
Skuggebilete/animasjon av Jesus som rir inn i Jerusalem, medan folk viftar med palmegreiner.

Palmesøndag med påskevandring på Kaupanger

Kyrkja i Sogndal vil invitere heile familien til å starte påskefeiringa på Kaupanger på sjølvaste PALMESØNDAG 2.april kl. 16.00. Kaupanger ...

Les mer
Tårnagent-logo: Illustrasjon av ei kyrkje i eit forstørrelsesglas med teksten

Tårnagentdag for 8- og 9-åringar 2023

Fyller du 8 eller 9 år i 2023, bør du følgje nøye med. 6.mai er det duka for ny tårnagentdag. Denne gongen i Stedje kyrkje. Er du vaksen og...

Les mer
Foto av open bok med tekst - oversikt over kva gudstenester 11-årsbok vert delt ut på.

Utdeling av 11-årsbøker 2023

Fyller du 11 år i 2023? Eller kjenner du nokon som gjer det? Då må du lese nøye slik at du kan kome eller invitere den du kjenner med deg t...

Les mer
Teikning av born som spelar og dansar

Småtrolltrall 2023

Småtrolltrall er blitt eit populært tiltak i trusopplæringa. Her kan 1-3-åringar kome å synge, leike og bli kjende med andre barn i lag med...

Les mer
Foto av tre babyar som er på babysong. Foto: Bo Mathisen

Babysong 2023

Vel møtt til babysong, alle foreldre som er heime med barnet i permisjon! Besteforeldre og oldeforeldre må også gjerne ta turen! 

Les mer
Foto av regndropar på vindu

Invitasjon til sorggruppe

Livet møter oss med både gode og vonde dagar. Noko av det som er mest vanskeleg, er når ein av våre næraste døyr. Det kan vere vanskeleg å ...

Les mer
Foto av Stedje kyrkje med snø på taket

Fellesgudstenester i Stedje kyrkje vinteren 2023

Sokneråda i Kaupanger og Stedje sokn og dei tilsette i Kyrkja i Sogndal har i samråd avgjort at det frå 8. januar til 26. mars vert felles...

Les mer
Fotomontasje med foto frå interiøret i Stedje kyrkje med illustrasjon av flygel

Innsamling til flygel i Stedje kyrkje

Dei siste åra har ein samla inn midlar til kjøp av nytt piano til Stedje kyrkje. Det har vore offer til føremålet i gudstenester og salme...

Les mer
Foto av gravsteinar på gravplass med teksten

Nye gravplassvedtekter i Sogndal frå 2022

Den nye Forskrift om gravplassvedtekter, Sogndal kommune, Vestland fylke, vedteken 19. januar 2022, er kunngjort på lovdata.no og har vore ...

Les mer

Kontaktpersonar


Ungdomsprest (Sogndal, Kaupanger, Norum, Fjærland og Leikanger sokn)

Andreas Danbolt

57679985

48188476

Send epost

Trusopplærar (Sogndal, Kaupanger, Norum, Fjærland og Leikanger sokn)

Birte Husum

94798799

92610554

Send epost

Leiande kyrkjetenar

Bente Leirdal Sleen

45604249

Send epost

Kantor (Sogndal, Kaupanger og Norum sokn)

Arild Slinde

91777247

91777247

Send epost

Soknediakon

Gitte Therkelsen Torstad

+4757679985

97416519

Send epost

Prestevikar

Helge Torstad

45215829

Send epost