Kaupanger sokn


Foto: Hallgeir Øgaard Westli

Klikk her for oppdatert gudstenesteliste for Kaupanger sokn

106852

 

Konfirmantpåmeldinga har starta

Du kan no melde deg på til konfirmasjon i sokna våre. Påmeldingsfristen er 12. august 2021.

Les meir

 

Gravferder i Sogndal komande veke

Kyrkja i Sogndal vil her kunngjere kyrkjelege gravferder i Sogndal kommune når dei er gjort offentlege.

Les meir

 

Stille kveldar i Stedje kyrkje

Onsdag 2. juni kl. 19.00 - 19.30 vert det ‘"Stille kveld" i Stedje kyrkje . Her blir det høve til å vera stille, kveikja lys, syngja salmar...

Les meir

 

Årsmelding Kaupanger sokneråd 2020

I årsmeldinga kan du lese om soknerådet sin aktivitet i 2020, om trusopplæring, diakoni og andre tiltak i soknet.

Les meir

 

Babysong vinter/vår 2021

Vel møtt til babysong, alle foreldre som er heime med barnet i permisjon! Grunna smittevern må me ta påmelding. 

Les meir

 

Ikkje set gravlys utanfor lukka lykter

Vi ber om at lause gravlys ikkje vert sett opp utanfor lukka lykter på gravplassane i Sogndal.

Les meir

 

LYS VAKEN 2020

Den fine Lys vaken -kvelden me hadde planlagt laurdag 21.11. vert diverre avlyst. Du er velkomen til Lys vaken - familiegudsteneste i Leika...

Les meir

 

Korleis lever vi i lag no?

Samlivsråd i koronatid. Ein artikkel frå Bjørgvin bispedøme.

Les meir

 

Bøn i ei vanskeleg tid

Ver gjerne med oss og be denne bøna:  Herre Jesus Kristus, Du lækte sjuke og tok deg av dei som var hjelpelause....

Les meir


Kontaktpersonar


Ungdomsprest

Andreas Danbolt

57679985

48188476

Send e-post

Trusopplærar

Birte Husum

94798799

Send e-post

Sokneprest

Vegard Bondevik Lie

57679985

90619080

Send e-post

Kyrkjetenar

Cristina Sandor

48217237

Send e-post

Kantor

Arild Slinde

91777247

91777247

Send e-post

Soknediakon

Gitte Therkelsen Torstad

+4757679985

+4797416519

Send e-post

Prostiprest

Kathrine Valle

97742407

Send e-post