Kaupanger sokn


Foto: Hallgeir Øgaard Westli

Klikk her for oppdatert gudstenesteliste for Kaupanger sokn

106852

 

Stille kveld med tidebønn i Stedje kyrkje

Onsdag 13. oktober kl. 19.00 vert det ‘"Stille kveld med tidebøn" i Stedje kyrkje . Her blir det høve til å vera stille, kveikja lys, syngj...

Les meir

 

Velkommen til kyrkje utan restriksjonar!

Frå søndag treng du ikkje lenger halde meteren ved gudstenester eller andre samlingar. Kravet om å halde ein meters avstand vert oppheva fr...

Les meir

 

Babysong hausten 2021

Vel møtt til babysong, alle foreldre som er heime med barnet i permisjon! Besteforeldre må også gjerne ta turen! Frå 29.09. er einmetersreg...

Les meir

 

Gravferder i Sogndal komande veke

Kyrkja i Sogndal vil her kunngjere kyrkjelege gravferder i Sogndal kommune når dei er gjort offentlege.

Les meir

 

Årsmelding Kaupanger sokneråd 2020

I årsmeldinga kan du lese om soknerådet sin aktivitet i 2020, om trusopplæring, diakoni og andre tiltak i soknet.

Les meir

 

Ikkje set gravlys utanfor lukka lykter

Vi ber om at lause gravlys ikkje vert sett opp utanfor lukka lykter på gravplassane i Sogndal.

Les meir

 

Korleis lever vi i lag no?

Samlivsråd i koronatid. Ein artikkel frå Bjørgvin bispedøme.

Les meir

 

Bøn i ei vanskeleg tid

Ver gjerne med oss og be denne bøna:  Herre Jesus Kristus, Du lækte sjuke og tok deg av dei som var hjelpelause....

Les meir

 

Kaupanger sokneråd 2019 - 2023

Det nye soknerådet i Kaupanger trådte i kraft 1.november 2019. Soknerådet blei konstituert på første møte.

Les meir


Kontaktpersonar


Ungdomsprest (Sogndal, Kaupanger, Norum, Fjærland og Leikanger sokn)

Andreas Danbolt

57679985

48188476

Send epost

Trusopplærar (Sogndal, Kaupanger, Norum, Fjærland og Leikanger sokn)

Birte Husum

94798799

92610554

Send epost

Sokneprest (Leikanger og Norum sokn)

Vegard Bondevik Lie

57679985

90619080

Send epost

I PERMISJON - Kyrkjetenar (Leikanger, Norum og Kaupanger sokn)

Cristina Sandor

48217237

Send epost

Kantor (Sogndal, Kaupanger og Norum sokn)

Arild Slinde

91777247

91777247

Send epost

Soknediakon

Gitte Therkelsen Torstad

+4757679985

97416519

Send epost

Sokneprest (Kaupanger sokn)

Kathrine Valle

97742407

Send epost