Balestrand sokn


Balestrand kyrkjelyd sin visjon er "Å dele den gode skatten" (jf. 2.Tim 1,14)

Visjonen til Balestrand kyrkjelyd vert konkretisert gjennom desse hovedpunkta:

  • Å bevare dei døypte i si dåpspakt
  • Å kalle menneske i Balestrand til tru på Jesus Kristus og teneste for han
  • Å gjere kyrkjelyden merksam på og utruste til sitt diakonale ansvar i nærmiljøet
  • Å gjere kyrkjelyden merksam på sitt verdsvide misjonsansvar
  • Å utvikle nådegåver og naturgåver til beste for heile Kristi lekam

Heile verksemdsplanen slik han vart vedteken på soknemøte i juni 2004 kan lastast ned her.

Klikk her for oppdatert gudstenesteliste for Balestrand sokn

137665

 

Misjonsseminar i Balestrand 7. - 8. november

Helga 7. - 8. november er du vel møtt til misjonsseminar i Balestrand. Seminaret har tittelen " Misjon i Mali i urolege tider" . 

Les meir

 

Fruktbart samarbeid

Ung Messe på Sygna

Les meir

 

Konfirmantar haust 2020

På denne sida finn du oversikt over kven som vert konfirmert i våre kyrkjer hausten 2020.

Les meir

 

Tid for tru i Balestrand hausten 2020

Velkomen til å bli med på ein ny runde med TID FOR TRU. Denne hausten skal vi ta føre oss Johannes openberring. Det er ei bok som var til t...

Les meir

 

Aktivitetar i Balestrand (0-6 år)

På same måte som vi treng mat og drikke for å vekse fysisk, treng vi «andeleg føde» for å vekse i trua. Dette er noko kyrkja tek på alvor, ...

Les meir

 

Tilbod for unge i Balestrand (7-12 år)

Næring til vekst i alder, tru og visdom.

Les meir

 

Årsrapport 2020 Balestrand sokn

PDF med siste årsrapport frå Balestrand sokneråd som både sokneråd og fellesråd.

Les meir

 

Tal frammøtte ved tenester i kyrkjene. Oppdatert 19. juni

Vi er no godt i gang med gudstenester og andre kyrkjelege tenester i kyrkjene våre. Frå 15. juni har regjeringa opna for inntil 200 deltaka...

Les meir

 

Korona-krisa i Mali

Korona-viruset spreier seg no raskt på det afrikanske kontinentet. Balestrand kyrkjelyd har misjonsavtale i Mali via NMS og her kjem litt o...

Les meir


Kontaktpersonar


Kyrkjetenar

Fisseha Weldeyohannes Andemichaiel

45027235

Send e-post

Organist

Ole Agnar Helland

98416333

Send e-post

Sokneprest

Kjetil Netland

57691680

+4791103134

Send e-post

Rådgjevar for gravplassforvaltning og IKT

Jostein Risa

57679985

92060832

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Magni Åm Risa

46697476

Send e-post