Balestrand sokn


Balestrand kyrkjelyd sin visjon er "Å dele den gode skatten" (jf. 2.Tim 1,14)

Klikk her for oppdatert gudstenesteliste for Balestrand sokn med oversikt over frivillige (opnar i nytt vindu).

Logo for Vipps Balestrand sokn
(offer, gåver, eigendel mm)
137665
   Bankkonto Balestrand sokn (gåver mm) 3805.10.32583

Foto av konfirmantar i dress og bunad

Konfirmant våren 2024 - påmelding opnar 1. juni

1. Juni opnar vi for påmelding til konfirmasjon 2024 i kyrkjene våre!

Les mer
Bilde av påskevandringsplakat utanfor Tjugum kyrkje

FASTETID

Krossvandring på Tjugum kyrkjegard

Les mer
Foto av ungdommar i kvit konfirmantkappe

Konfirmant Balestrand 2023 - Plan for våren 2023

Brev til konfirmantar og konfirmantforeldre med plan for våren 2023 er tidlegare sendt ut på e-post. Planen inneheldt ein oversikt over und...

Les mer
Foto av regndropar på vindu

Invitasjon til sorggruppe

Livet møter oss med både gode og vonde dagar. Noko av det som er mest vanskeleg, er når ein av våre næraste døyr. Det kan vere vanskeleg å ...

Les mer
Nattfoto av Tjugum kyrkje med teksten

Årsrapport 2020 og 2021 - Balestrand sokn

Kombinert årsrapport frå 2020 og 2021 frå Balestrand sokneråd.

Les mer
Foto av gravsteinar på gravplass med teksten

Nye gravplassvedtekter i Sogndal frå 2022

Den nye Forskrift om gravplassvedtekter, Sogndal kommune, Vestland fylke, vedteken 19. januar 2022, er kunngjort på lovdata.no og har vore ...

Les mer
Illustrasjon av Jesus som bærer kors

Krossvandring og håpsvandring - gjer påska sin bodskap synleg

Å gå i Jesu fotspor mot krossen og gå i lyset frå Jesu oppstode: Her kan du tinge plansjar til to ulike vandringar til bruk i trusopplæring...

Les mer
Foto av kiste med blomar framfor alteret i Tjugum kyrkje

Gravferder i Sogndal komande veke

På denne sida finn du lenker til oversikter over seremoniar i kyrkja i Sogndal og til dødsannonser frå Sogn Gravferdshjelp og Nummedal Grav...

Les mer
Foto av gravlys med raud strek over

Ikkje set gravlys utanfor lukka lykter

Vi ber om at lause gravlys ikkje vert sett opp utanfor lukka lykter på gravplassane i Sogndal.

Les mer
Foto av ungdommar i idrettshall

Kristne aktivitetar for ungdom i Balestrand (13-18 år)

Her er det plass til alle!

Les mer

Kontaktpersonar


Kyrkjetenar (Balestrand sokn)

Fisseha Weldeyohannes Andemichaiel

45027235

Send epost

Sokneprest (Balestrand)

Kjetil Netland

47628555

Send epost

Rådgjevar for gravplassforvaltning og IKT + Prostesekretær i Sogn prosti

Jostein Risa

57679985

92060832

Send epost

Kyrkjelydspedagog og diakonimedarbeidar (Balestrand sokn)

Magni Åm Risa

46697476

Send epost