Gravferd


 

Gravferder i Sogndal komande veke

På denne sida finn du lenker til oversikter over seremoniar i kyrkja i Sogndal og til dødsannonser frå Sogn Gravferdshjelp og Nummedal Grav...

Les meir

 

Kva gjer ein når eit dødsfall har skjedd?

Når eit dødsfall har skjedd, er det mange ting som skal ordnast og ofte kjem det ein del spørsmål om korleis ein går fram. Vi har samla ein...

Les meir

 

Gravplassforvaltning - eit offentleg ansvar

Gravferdslova §1 understrekar at gravlegging skal skje med respekt for den avdøde sin religion eller livssyn. Dette tyder at alle har krav ...

Les meir

 

Valg av seremoni og gravferdsform

Her finn du ein del informasjon om ulike gravfersskikkar og -former.

Les meir

 

Ikkje set gravlys utanfor lukka lykter

Vi ber om at lause gravlys ikkje vert sett opp utanfor lukka lykter på gravplassane i Sogndal.

Les meir

Kontaktpersonar


Leiande kyrkjetenar

Bente Leirdal Sleen

45604249

Send e-post

Rådgjevar for gravplassforvaltning og IKT + Prostesekretær i Sogn prosti

Jostein Risa

57679985

92060832

Send e-post