Gravferd


 

Ikkje set gravlys utanfor lukka lykter

Vi ber om at gravlys ikkje vert sett opp utanfor lukka lykter på kyrkjegardane i Sogndal.

Les meir

 

Kva gjer ein når eit dødsfall har skjedd?

Når eit dødsfall har skjedd, er det mange ting som skal ordnast og ofte kjem det ein del spørsmål om korleis ein går fram. Vi har samla ein...

Les meir

 

Gravplassforvaltning - et offentlig ansvar

Gravferdsloven understreker at gravlegging skal skje med respekt for avdødes livssyn. Dette betyr at alle har krav på en likeverdig behandl...

Les meir

 

Valg av seremoni og gravferdsform

Her finn du ein del informasjon om ulike gravfersskikkar og -former.

Les meir


Kontaktpersonar


Leiande kyrkjetenar

Bente Leirdal Sleen

+4745604249

Send e-post

Rådgjevar for gravplassforvaltning og IKT

Jostein Risa

57679985

92060832

Send e-post