Gravferd i kyrkja


 

Valg av seremoni og gravferdsform

Her finn du ein del informasjon om ulike gravfersskikkar og -former.

Les meir

 

Gravferd i kyrkja

I gravferda tek vi farvel med den døde. Vi takkar for livet og overlét den døde til Gud.

Les meir

 

Planlegging av gravferd

Det er dei næraste pårørande som har ansvaret for gravferda.

Les meir

 

Gangen i seremonien

Ei gravferd i Den norske kyrkja er ei form for gudsteneste. Seremonien uttrykkjer det grunnleggjande i den kristne trua. Mennesket er skapt...

Les meir