Frivillig i kyrkja


Klikk her for dokument - dei einskilde rutineskildringane finn du under frivillige for kvart sokn.

Du kan lese handlingsplan for frivillige her:

Fullstendig versjon
Kortversjon

 

Babysong på Anestølen

Fredag 12.juni var det sommar, sol, smil og babysong på Anestølen. 

Les meir

 

Handlingsplan for frivillige medarbeidarar

I 2017 utarbeidde kyrkjekontoret ein strategi for oppfølging av frivillige medarbeidarar. I samband med visitasen i april 2018 bad biskopen...

Les meir

 

Gudstjenesteplan for Balestrand

Ved å klikke på GUDSTENESTEPLAN MED TENESTEGJERANDE   får du opp ein heilt ny internettrapport som hentar oppdatert informasjon direk...

Les meir


Dokument


Nedanfor finn du dokument i pdf-format for dei frivillige tenestene i Sogndal kyrkjelege fellesråd, utanom rutineskildringar. Desse finn du inne på frivillig-sidene for kvart sokn. Sokneråda kan ta kontakt med kyrkjekontoret for å få desse dokumenta i word-format om det er behov for det.