Frivillig i Leikanger sokn


Klikk her for rutineskildringar
Klikk her for andre dokument

Du kan lese handlingsplan for frivillige her:

Fullstendig versjon
Kortversjon

 

Handlingsplan for frivillige medarbeidarar

I 2017 utarbeidde kyrkjekontoret ein strategi for oppfølging av frivillige medarbeidarar. I samband...

Les meir


Rutineskildringar


Nedanfor finn du rutineskildringar i pdf-format for dei frivillige tenestene i Leikanger sokn. Desse beskriv kva oppgåva går ut på og kven som er din gruppeleiar. Lista er sortert alfabetisk.

Soknerådet kan ta kontakt med kyrkjekontoret for å få rutineskildringane i word-format om det er behov for det.


Andre dokument


Nedanfor finn du andre dokument i pdf-format for dei frivillige tenestene i Leikanger sokn. Soknerådet kan ta kontakt med kyrkjekontoret for å få desse dokumenta i word-format om det er behov for det.