Palmesøndag med påskevandring på Kaupanger

Kyrkja i Sogndal vil invitere heile familien til å starte påskefeiringa på Kaupanger på sjølvaste PALMESØNDAG 2.april kl. 16.00. Kaupanger ...

Les meir

 

Handlingsplan for frivillige medarbeidarar

I 2017 utarbeidde kyrkjekontoret ein strategi for oppfølging av frivillige medarbeidarar. I samband med visitasen i april 2018 bad biskopen...

Les meir

Rutineskildringar


Nedanfor finn du rutineskildringar i pdf-format for dei frivillige tenestene i Kaupanger sokn. Desse beskriv kva oppgåva går ut på og kven som er din gruppeleiar. Lista er sortert alfabetisk.

Soknerådet kan ta kontakt med kyrkjekontoret for å få rutineskildringane i word-format om det er behov for det.

Andre dokument


Nedanfor finn du andre dokument i pdf-format for dei frivillige tenestene i Kaupanger sokn. Soknerådet kan ta kontakt med kyrkjekontoret for å få desse dokumenta i word-format om det er behov for det.