Velkommen til dei nye nettsidene våre


Sogndal kyrkjelege fellesråd sine nye nettsider er no oppe og går.  Det vil ta litt tid før alt er oppdatert. Ta kontakt med kyrkjekontoret på 57 67 99 85 om det er noko du lurer på.

Les meir

 

 

Velkommen til dei nye nettsidene våre


Sogndal kyrkjelege fellesråd sine nye nettsider er no oppe og går.  Det vil ta litt tid før alt er oppdatert. Ta kontakt med kyrkjekontoret på 57 67 99 85 om det er noko du lurer på.

Les meir

 

 

Draumkvedet i Kaupanger stavkyrkje fredag 28. februar


Fredag 28. februar kl 19.00 blir "Draumkvedet" framført i Kaupanger stavkyrkje. 

Les meir

 

 

Draumkvedet i Kaupanger stavkyrkje fredag 28. februar


Fredag 28. februar kl 19.00 blir "Draumkvedet" framført i Kaupanger stavkyrkje. 

Les meir

 

 

Stille kveldar i Stedje kyrkje


Onsdag 22.januar er det Stille kveld i Stedje kyrkje.

Les meir

 

 

Stille kveldar i Stedje kyrkje


Onsdag 22.januar er det Stille kveld i Stedje kyrkje.

Les meir

 
 

Aktivitetar i Balestrand (0-6 år)

På same måte som vi treng mat og drikke for å vekse fysisk, treng vi «andeleg føde» for å vekse i trua. Dette er noko kyrkja tek på alvor, ...

Les meir

 

Babysong våren 2020

Vel møtt til babysong, alle foreldre som er heime med barnet i permisjon!

Les meir

 

Nye Sogndal kyrkjelege fellesråd

Samanslåinga av Leikanger, Balestrand og Sogndal kommunar frå 01.01.2020 får også fylgjer for organiseringa av kyrkja, då det skal vere eit...

Les meir

 

Fast gjevarteneste

Vi treng faste gjevarar til kyrkjelydsarbeidet og kyrkjestova.

Les meir