Kontakt oss


Sogndal kyrkjelege fellesråd

Fossetunet 1A
Postboks 180, 6851 Sogndal 
Telefon: 57 67 99 85
Epost: post@sogndal.kyrkja.no

 

Kyrkjeverje

Jorunn Merete Haukås-Eide

57679985

40476682

Send e-post

Rådgjevar for gravplassforvaltning og IKT

Jostein Risa

57679985

92060832

Send e-post

Rådgjevar for økonomi og arkiv

Magny Ugulsvik Bukholm

57679985

40475968

Send e-post

Sekretær

Torunn Espeland Skjelbred

+4757679985

+4791371922

Send e-post

Prost

Geir Paulsen

57685640

90108179

Send e-post

Prostiprest

Kathrine Valle

97742407

Send e-post

Sokneprest

Mikael Peder Vevang Bruun

57679985

40609941

Send e-post

Sokneprest

Vegard Bondevik Lie

57679985

90619080

Send e-post

Sokneprest

Kjetil Netland

57691680

+4791103134

Send e-post

Ungdomsprest

Andreas Danbolt

57679985

48188476

Send e-post

Kyrkjelydspedagog og diakonimedarbeidar

Magni Åm Risa

46697476

Send e-post

Soknediakon

Gitte Therkelsen Torstad

+4757679985

+4797416519

Send e-post

Trusopplærar

Birte Husum

94798799

Send e-post

Organist

Miguel Espinoza

96950996

Send e-post

Kantor

Arild Slinde

91777247

91777247

Send e-post

Kantor

Hallgeir Øgaard Westli

94003834

47631853

Send e-post

Kyrkjetenar

Fisseha Weldeyohannes Andemichaiel

45027235

Send e-post

Kyrkjetenar

Cristina Sandor

48217237

Send e-post

Kyrkjetenar

Einar Supphellen

95811655

Send e-post

Kyrkjetenar

Marianne Supphellen

92213740

Send e-post

Leiande kyrkjetenar

Bente Leirdal Sleen

+4745604249

Send e-post