Kontakt oss


Sogndal kyrkjelege fellesråd

Besøksadresse: Kyrkjevegen 6, 6856 Sogndal
Postadresse: Postboks 180, 6851 Sogndal 
Telefon: 57 67 99 85 (klikk for å ringe)
Epost: post@sogndal.kyrkja.no

Ynskjer du å gje tilbakemelding på nettsidene våre?

Kyrkjeverje

Jorunn Merete Haukås-Eide

57679985

40476682

Send e-post

Rådgjevar for gravplassforvaltning og IKT + Prostesekretær i Sogn prosti

Jostein Risa

57679985

92060832

Send e-post

Rådgjevar for økonomi og arkiv

Magny Ugulsvik Bukholm

57679985

40475968

Send e-post

Sekretær Sogndal

Anita Instefjord

57 67 99 85

40019587

Send e-post

Prest under utdanning (Stedje og Fjærland sokn)

Astrid Bondevik

41346108

Send e-post

Prost

Kjell Olav Høstaker Nordheim

57679985

48243056

Send e-post

Prostiprest

Kathrine Valle

97742407

Send e-post

Sokneprest (Leikanger og Norum sokn)

Vegard Bondevik Lie

57679985

90619080

Send e-post

Ungdomsprest (Sogndal, Kaupanger, Norum, Fjærland og Leikanger sokn)

Andreas Danbolt

57679985

48188476

Send e-post

Vikarprest Balestrand våren 2024

Geir Sørebø

95729172

Send e-post

z Sokneprest (Balestrand) - sjukemeld

Kjetil Netland

47628555

Send e-post

Kyrkjelydspedagog og diakonimedarbeidar (Balestrand sokn)

Magni Åm Risa

46697476

Send e-post

Soknediakon

Gitte Therkelsen Torstad

+4757679985

97416519

Send e-post

Trusopplærar (Sogndal, Kaupanger, Norum, Fjærland og Leikanger sokn)

Birte Husum

57679985

94798799

Send e-post

Kantor (Sogndal, Kaupanger og Norum sokn)

Arild Slinde

91777247

91777247

Send e-post

Kantor (Leikanger og Fjærland sokn)

Hallgeir Øgaard Westli

57679985

94003834

Send e-post

Kyrkjetenar (Balestrand sokn)

Fisseha Weldeyohannes Andemichaiel

45027235

Send e-post

Kyrkjetenar (Fjærland sokn)

Einar Supphellen

95811655

Send e-post

Kyrkjetenar (Fjærland sokn)

Marianne Supphellen

92213740

Send e-post

Kyrkjetenar (Leikanger, Norum og Kaupanger sokn)

Cristina Sandor

48217237

Send e-post

Leiande kyrkjetenar

Bente Leirdal Sleen

45604249

Send e-post