Kontakt oss


Sogndal kyrkjelege fellesråd

Besøksadresse: Kyrkjevegen 6, 6856 Sogndal
Postadresse: Postboks 180, 6851 Sogndal 
Telefon: 57 67 99 85 (klikk for å ringe)
Epost: post@sogndal.kyrkja.no

Ynskjer du å gje tilbakemelding på nettsidene våre?

Kyrkjeverje

Jorunn Merete Haukås-Eide

57679985

40476682

Send epost

Rådgjevar for gravplassforvaltning og IKT + Prostesekretær i Sogn prosti

Jostein Risa

57679985

92060832

Send epost

Rådgjevar for økonomi og arkiv

Magny Ugulsvik Bukholm

57679985

40475968

Send epost

Sekretær Sogndal

Anita Instefjord

57 67 99 85

40019587

Send epost

Prestevikar

Helge Torstad

45215829

Send epost

Prost

Geir Paulsen

57685640

90108179

Send epost

Sokneprest (Balestrand)

Kjetil Netland

47628555

Send epost

Sokneprest (Kaupanger sokn)

Kathrine Valle

97742407

Send epost

Sokneprest (Leikanger og Norum sokn)

Vegard Bondevik Lie

57679985

90619080

Send epost

Ungdomsprest (Sogndal, Kaupanger, Norum, Fjærland og Leikanger sokn)

Andreas Danbolt

57679985

48188476

Send epost

Kyrkjelydspedagog og diakonimedarbeidar (Balestrand sokn)

Magni Åm Risa

46697476

Send epost

Soknediakon

Gitte Therkelsen Torstad

+4757679985

97416519

Send epost

Trusopplærar (Sogndal, Kaupanger, Norum, Fjærland og Leikanger sokn)

Birte Husum

94798799

92610554

Send epost

Kantor (Sogndal, Kaupanger og Norum sokn)

Arild Slinde

91777247

91777247

Send epost

Kantor (Leikanger og Fjærland sokn)

Hallgeir Øgaard Westli

57679985

94003834

Send epost

Kyrkjetenar (Balestrand sokn)

Fisseha Weldeyohannes Andemichaiel

45027235

Send epost

Kyrkjetenar (Fjærland sokn)

Einar Supphellen

95811655

Send epost

Kyrkjetenar (Fjærland sokn)

Marianne Supphellen

92213740

Send epost

Kyrkjetenar (Leikanger, Norum og Kaupanger sokn)

Cristina Sandor

48217237

Send epost

Leiande kyrkjetenar

Bente Leirdal Sleen

45604249

Send epost