Logo til Facebook Logo til Instagram E-post symbol

Tilbod for aldersgruppa 0-6 år


 

6-årsbok 2023

Kyrkja i Sogndal sender ut invitasjonar til alle 6-åringar som er medlem eller har trusopplæringsabonnement (GRATIS). Her kjem informasjon ...

Les meir

 

Babysong 2023

Vel møtt til babysong, alle foreldre som er heime med barnet i permisjon! Besteforeldre og oldeforeldre må også gjerne ta turen! 

Les meir

 

Aktivitetar i Balestrand (0-6 år)

På same måte som vi treng mat og drikke for å vekse fysisk, treng vi «andeleg føde» for å vekse i trua. Dette er noko kyrkja tek på alvor, ...

Les meir

 

Barn som ikkje er medlem av kyrkja kan få gratis trusopplæringsabonnement.

Kyrkja i Sogndal sender invitasjonar til born i alle sokn ut frå medlemsregisteret til Den norske kyrkja. Er dine barn ikkje medlem i kyrkj...

Les meir