Kyrkja i Sogndal og Leikanger > Gravferd > Informasjon om gravlegging, gravplass etc

Gravferd: Ofte stilte spørsmål

I samband med gravferd, er det ofte ei rekkje ting ein lurar på. Vi har her sa...   Les meir...

Kva gjer ein når eit dødsfall har skjedd?

Når eit dødsfall har skjedd, er det mange ting som skal ordnast og ofte kjem de...   Les meir...

Informasjon om festeavgift og festing av ei grav

Festing av grav og festeavgift er noko som mange lurar på. På denne sida har v...   Les meir...

Rettigheter og plikter

I denne artikkelen ynskjer vi å gi deg som pårørande informasjon om kva rettigh...   Les meir...

Gravplassforvaltning - et offentlig ansvar

Gravferdsloven understreker at gravlegging skal skje med respekt for avdødes li...   Les meir...

Valg av seremoni og gravferdsform

Her finn du ein del informasjon om ulike gravfersskikkar og -former.    Les meir...