Kyrkja i Sogndal og Leikanger > Gravferd > Informasjon om gravlegging, gravplass etc

Rettigheter og plikter

I denne artikkelen ynskjer vi å gi deg som pårørande informasjon om kva rettigh...   Les meir...

Gravplassforvaltning - et offentlig ansvar

Gravferdsloven understreker at gravlegging skal skje med respekt for avdødes li...   Les meir...

Valg av seremoni og gravferdsform

Her finn du ein del informasjon om ulike gravfersskikkar og -former.    Les meir...