Næringsverksemd på kyrkjegardane i Sogndal og Leikanger

Næringsverksemd på kyrkjegardane i Sogndal og Leikanger

Publisert: 26.10.2015
Oppdatert: 15.10.2019

Næringsdrivande som ynskjer å drive verksemd på kyrkjegarden skal ha løyve frå kyrkjeleg fellesråd.
Slik verksemd kan berre omfatte montering og vedlikehald av gravminne og planting og stell av graver.
Ta kontakt med kyrkjeverja for å inngå avtale.