Kyrkja i Sogndal og Leikanger > Gravferd

Næringsverksemd på kyrkjegardane i Sogndal og Leikanger

   Les meir...

Rettigheter og plikter

I denne artikkelen ynskjer vi å gi deg som pårørande informasjon om kva rettigh...   Les meir...

Gravplassforvaltning - et offentlig ansvar

Gravferdsloven understreker at gravlegging skal skje med respekt for avdødes li...   Les meir...

Valg av seremoni og gravferdsform

Her finn du ein del informasjon om ulike gravfersskikkar og -former.    Les meir...

Gravferd i kyrkja

I gravferda tek vi farvel med den døde. Vi takkar for livet og overlét den døde...   Les meir...

Planlegging av gravferd

Det er dei næraste pårørande som har ansvaret for gravferda.    Les meir...

Gangen i seremonien

Ei gravferd i Den norske kyrkja er ei form for gudsteneste. Seremonien uttrykkj...   Les meir...