Velkommen til medarbeidarfest!

Velkommen til medarbeidarfest!

Publisert: 06.09.2019
Oppdatert: 06.09.2019

Dette er ein invitasjon til deg som har gjort ein frivillig innsats - stor eller liten - i kyrkjelydane i Sogndal og Leikanger i året som har gått. 
 

Invitasjonen går også til alle dykk konfirmant-foreldre. De har meldt dykk til dugnadar dette året, og mange av dykk har alt gjort ein frivilleg innsats, eller skal gjere det. 
Alle er like velkomne!

Me inviterar til ein sosial kveld i Stedje kyrkje 
torsdag 26. september kl. 19.00.
Det vert eit litt uformelt program, men vi trur og håpar det vil falla i smak hjå alle. Det vert også litt å bita i.

Venleg helsing
Alle tilsette ved Sogndal og Leikanger kyrkjekontor