Nyheter

Følg orgelrestaureringa på facebook

Bilete frå arbeidet på orgelverkstaden    Les meir...

Kyrkjelydsblad for Leikanger - haust 2016

   Les meir...

Plateslepp: askvik5 - Over Stjernebru

   Les meir...

Dåpsring og kyrkjering i Stedje

I Stedje sokn er det ei Dåpsring og ein Kyrkjering.  Dåpsring og Kyrkjering e...   Les meir...

Basar til inntekt for Kyrkjelydshytta

Kom på basar på Frelsesarmeen torsdag 22. september kl. 17.00.    Les meir...

Babysong startar opp igjen

Vel møtt til babysong i Stedje, Leikanger og Fjærland i haust!    Les meir...

Småtroll - trall!

Småtroll-trall er eit opent tilbod for 1-3 åringar i trusopplæringa i Sogndal o...   Les meir...

Sommarnummeret av kyrkjelydsblad for Sogndal

   Les meir...

Arbeid på Kaupanger kyrkjegard

I samarbeid med Riksantikvaren skal det utførast ein del arbeid på og ved Kaupa...   Les meir...