Nyheter

Ikkje set gravlys utanfor lukka lykter

Vi ber om at gravlys ikkje vert sett opp utanfor lukka lykter på kyrkjegardane ...   Les meir...

Arbeid på nye Kaupanger gravlund

I tida fremover vil det bli utført arbeid på den nye gravlunden på Kaupanger.  ...   Les meir...

Glad i sang? Mellom 10 og 16?

Velkommen til nye medlemmar i Sogndal Soul children!    Les meir...

Babysong hausten 2018

Vel møtt til babysong, alle foreldre som er heime med barnet i permisjon!    Les meir...

Kyrkjelydsblad for Sogndal nr 2 - 2018

   Les meir...

Vedtekter for kyrkjegardane i Sogndal og Leikanger

   Les meir...

Påskenummeret av kyrkjelydsbladet for Sogndal

   Les meir...

Tysdagsklubben har blitt onsdagsklubb

Tysdagsklubben i Stedje kyrkjelyd er blitt Onsdagsklubb, for born frå 4 år til ...   Les meir...

Dåpsring og kyrkjering i Stedje

I Stedje sokn er det ei Dåpsring og ein Kyrkjering.                            ...   Les meir...