Nyheter

Babysong

Vel møtt til babysong i Stedje og Leikanger denne våren!!    Les meir...

Velkomen til Barnegospelen

Barnegospelen har starta oppatt med sine faste samlingar for vår-halvåret 2017....   Les meir...

Småtroll - trall!

Småtroll-trall er eit opent tilbod for 1-3 åringar i trusopplæringa i Sogndal o...   Les meir...

Sokneprest Egon Askvik døydde 31.desember 2016

   Les meir...

Julenummeret av Kyrkjelydsblad for Sogndal

   Les meir...

Kyrkjelydsblad for Leikanger - julenummer

   Les meir...

Følg orgelrestaureringa på facebook

Bilete frå arbeidet på orgelverkstaden    Les meir...

Dåpsring og kyrkjering i Stedje

I Stedje sokn er det ei Dåpsring og ein Kyrkjering.  Dåpsring og Kyrkjering e...   Les meir...

Konfirmantåret 2017

Velkommen som konfirmant! No har du komen til plassen kor du kan melde deg på, ...   Les meir...