Småtroll-trall

Småtroll-trall er eit opent tilbod for 1-3 åringar i trusopplæringa i Sogndal o...   Les meir...

Givarteneste

   Les meir...

Ledige stillingar som sokneprest og prost

Bjørgvin bispedøme har ledige stillingar i Sogn: Sokneprest i Sogn prosti med S...   Les meir...

Årsmelding for Stedje sokn 2018

Årsmeldinga for Stedje sokn 2018 kan lesast i pdf-format her .     Les meir...

Takk til Monica

   Les meir...

Nye nettsider

Nettsidene til Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd har i dag fått ny drak...   Les meir...

Ikkje set gravlys utanfor lukka lykter

Vi ber om at gravlys ikkje vert sett opp utanfor lukka lykter på kyrkjegardane ...   Les meir...

Glad i sang? Mellom 10 og 16?

Velkommen til nye medlemmar i Sogndal Soul children!    Les meir...

Kirkens SOS har fått nytt telefonnr.

   Les meir...