Nyheter

Vedtekter for kyrkjegardane i Sogndal og Leikanger

   Les meir...

Årsmelding for Stedje sokn 2016

   Les meir...

Arbeid på Kaupanger kyrkjegard

Det skal utførast ein del arbeid på Kaupanger kyrkjegard i vår. Dette arbeide...   Les meir...

Kyrkjelydsblad for Leikanger

   Les meir...

Vel møtt til medarbeidarfest

Dette er ein invitasjon til deg som har gjort ein  frivillig innsats - stor e...   Les meir...

Påskenummeret av Kyrkjelydsbladet for Sogndal

   Les meir...

Babysong

Vel møtt til babysong i Stedje og Leikanger til hausten!!    Les meir...

Småtroll - trall!

Småtroll-trall er eit opent tilbod for 1-3 åringar i trusopplæringa i Sogndal o...   Les meir...

Følg orgelrestaureringa på facebook

Bilete frå arbeidet på orgelverkstaden    Les meir...