Nyheter

Babysong

Vel møtt til babysong i Stedje, Kaupanger og Leikanger (jan-apr)!!    Les meir...

Sorggruppe for unge vaksne

Oppstart torsdag 18.januar kl. 16 på Fossetunet    Les meir...

Dåpsring og kyrkjering i Stedje

I Stedje sokn er det ei Dåpsring og ein Kyrkjering.                            ...   Les meir...

Informasjon om tilkomst til våre kontor

Kyrkjekontoret flytta inn i Fossetunet 1a, over Skjeldestad kontorspar, 11. des...   Les meir...

Kyrkjekontoret flytta til Fossetunet 1

   Les meir...

Intervju med orgelbyggjaren

Porten.no hadde i forrige veke eit større intervju med orgelbyggjaren Sicco S...   Les meir...

Oppdatering av orgelsaka

Mange lurar nok på kva som skjer med orgelet til Stedje, og her er ei lita oppd...   Les meir...

Haustnummeret av kyrkjelydsbladet for Sogndal

   Les meir...

Småtroll - trall!

Småtroll-trall er eit opent tilbod for 1-3 åringar i trusopplæringa i Sogndal o...   Les meir...