Kyrkja i Sogndal og Leikanger > Forside

Basar til inntekt for kyrkjelydshuset på Leikanger 7.november kl.17

   Les meir...

Tårnagentdag for 8-åringar i Ølmheim kyrkje

F inst det stader i kyrkja, som du ikkje visste om? Du har kanskj...   Les meir...

Feil i soknerådslista for Fjærland i kyrkjelydsbladet

I desse dagar har det siste nummeret av Sogndal kyrkjelydsblad komen ut i postk...   Les meir...

Kvardagstru hausten 2019

I haust er vi i gong med ein ny runde med kvardastru. Samlingane blir på høgsku...   Les meir...

Stille kveldar i Stedje kyrkje

Onsdag 2. oktober startar vi opp eit nytt tilbod i Stedje kyrkje - Stille kveld...   Les meir...

Resultat av soknerådsvalet

   Les meir...

Babysong hausten 2019

Vel møtt til babysong, alle foreldre som er heime med barnet i permisjon!    Les meir...

Handlingsplan for frivillige

I 2017 utarbeidde kyrkjekontoret ein strategi for oppfølging av frivillige meda...   Les meir...

Velkommen til Birte Husum

Måndag 5. august starta Birte Husum sin jobb hjå oss. Ho skal vere vikar for tr...   Les meir...

Konfirmantpåmelding 2020 Framleis open!!!

   Les meir...

Givarteneste

   Les meir...

Årsmelding for Stedje sokn 2018

Årsmeldinga for Stedje sokn 2018 kan lesast i pdf-format her .     Les meir...

Takk til Monica

   Les meir...

Ikkje set gravlys utanfor lukka lykter

Vi ber om at gravlys ikkje vert sett opp utanfor lukka lykter på kyrkjegardane ...   Les meir...

Kirkens SOS har fått nytt telefonnr.

   Les meir...