Friluftsgudsteneste sundag 18. august flytta til Fimreite

Sundag 18. august kl. 14.00 er du vel møtt til friluftsgudsteneste. Opprinneleg...   Les meir...

Har du ikkje motteke valkort?

I desse dagar har alle medlemmar i Den norske kyrkja motteke valkort til kyrkje...   Les meir...

Valbrosjyre

Den norske kyrkja har val same dag som kommune- og fylkestingsvalet og førehand...   Les meir...

Velkommen til Birte Husum

Måndag 5. august starta Birte Husum sin jobb hjå oss. Ho skal vere vikar for tr...   Les meir...

Viktig informasjon om førehandsrøysting

Kyrkjevalet 2019 vil skje 8. - 9. september i heile Noreg. Dersom du ikkje har ...   Les meir...

Innsettingsgudsteneste for sokneprest Mikael Bruun

Sundag 25. august kl. 19.30 er du vel møtt til innsettingsgudsteneste i Stedje ...   Les meir...

Feil i gudstenestelista i Kyrkjelydsbladet

Det har diverre sneke seg inn nokre feil i gudstenestelista for august i det si...   Les meir...

Konfirmantpåmelding 2020 Framleis open!!!

   Les meir...

Parkering ved tinghusa

   Les meir...

Sommarhelsing til alle frivillige medarbeidarar

   Les meir...

Kyrkjevalet - kandidatlister

Klikk her for kandidatlister for kyrkjevalet 2019.    Les meir...

Kyrkjevalet - praktisk informasjon

Klikk her for praktisk informasjon kring kyrkjevalet 2019.    Les meir...

Småtroll-trall

Småtroll-trall er eit opent tilbod for 1-3 åringar i trusopplæringa i Sogndal o...   Les meir...

Givarteneste

   Les meir...

Årsmelding for Stedje sokn 2018

Årsmeldinga for Stedje sokn 2018 kan lesast i pdf-format her .     Les meir...

Takk til Monica

   Les meir...