Nyheter

Open dag på Kyrkjelydshytta

Sundag 30. september kl. 13.00 vert det Open Dag på Kyrkjelydshytta.    Les meir...

Glad i sang? Mellom 10 og 16?

Velkommen til nye medlemmar i Sogndal Soul children!    Les meir...

Småtroll-trall hausten 2018

Småtroll-trall er eit opent tilbod for 1-3 åringar i trusopplæringa i Sogndal o...   Les meir...

Babysong hausten 2018

Vel møtt til babysong, alle foreldre som er heime med barnet i permisjon!    Les meir...

Kyrkjelydsblad for Sogndal nr 2 - 2018

   Les meir...

Konfirmantpåmelding 2019

   Les meir...

Vedtekter for kyrkjegardane i Sogndal og Leikanger

   Les meir...

Påskenummeret av kyrkjelydsbladet for Sogndal

   Les meir...

Tysdagsklubben har blitt onsdagsklubb

Tysdagsklubben i Stedje kyrkjelyd er blitt Onsdagsklubb, for born frå 4 år til ...   Les meir...