Nyheter

Dugnad på Stedje kyrkjegard torsdag 19.oktober

   Les meir...

Oppdatering av orgelsaka

Mange lurar nok på kva som skjer med orgelet til Stedje, og her er ei lita oppd...   Les meir...

Haustnummeret av kyrkjelydsbladet for Sogndal

   Les meir...

Stedje kyrkje stengt

I samband med montering av orgel, vil Stedje kyrkje bli stengt frå måndag 2. ok...   Les meir...

Kvardagstru - hausten 2017

No er det klart for ein ny runde med kvardagstru, og tema-kretsen vert den sam...   Les meir...

Småtroll - trall!

Småtroll-trall er eit opent tilbod for 1-3 åringar i trusopplæringa i Sogndal o...   Les meir...

Babysong

Vel møtt til babysong i Stedje og Leikanger (aug-nov)!!    Les meir...

Konfirmasjonsdatoar 2018

Datoane for konfirmasjonar i 2018 i kyrkjene i Sogndal og Leikanger er no klare...   Les meir...

Vedtekter for kyrkjegardane i Sogndal og Leikanger

   Les meir...