Kyrkja i Sogndal og Leikanger > Forside

Resultat av soknerådsvalet

   Les meir...

Velkommen til medarbeidarfest!

Dette er ein invitasjon til deg som har gjort ein frivillig innsats - stor elle...   Les meir...

Babysong hausten 2019

Vel møtt til babysong, alle foreldre som er heime med barnet i permisjon!    Les meir...

Orgelkonsert med Hallgeir Øgaard Westli

   Les meir...

Handlingsplan for frivillige

I 2017 utarbeidde kyrkjekontoret ein strategi for oppfølging av frivillige meda...   Les meir...

Velkommen til Birte Husum

Måndag 5. august starta Birte Husum sin jobb hjå oss. Ho skal vere vikar for tr...   Les meir...

Konfirmantpåmelding 2020 Framleis open!!!

   Les meir...

Givarteneste

   Les meir...

Årsmelding for Stedje sokn 2018

Årsmeldinga for Stedje sokn 2018 kan lesast i pdf-format her .     Les meir...

Takk til Monica

   Les meir...

Ikkje set gravlys utanfor lukka lykter

Vi ber om at gravlys ikkje vert sett opp utanfor lukka lykter på kyrkjegardane ...   Les meir...

Kirkens SOS har fått nytt telefonnr.

   Les meir...