Facebook-logoLogo til InstagramE-post-symbol

Fjærland sokn


Foto: Hallgeir Øgaard Westli

Klikk her for oppdatert gudstenesteliste for Fjærland sokn (opnar i nytt vindu)

Logo for Vipps

551328

Foto av konfirmantar i dress og bunad

Konfirmant våren 2024 - påmelding opnar 1. juni

1. Juni opnar vi for påmelding til konfirmasjon 2024 i kyrkjene våre!

Les mer
Skuggebilete/animasjon av Jesus som rir inn i Jerusalem, medan folk viftar med palmegreiner.

Palmesøndag med påskevandring på Kaupanger

Kyrkja i Sogndal vil invitere heile familien til å starte påskefeiringa på Kaupanger på sjølvaste PALMESØNDAG 2.april kl. 16.00. Kaupanger ...

Les mer
Tårnagent-logo: Illustrasjon av ei kyrkje i eit forstørrelsesglas med teksten

Tårnagentdag for 8- og 9-åringar 2023

Fyller du 8 eller 9 år i 2023, bør du følgje nøye med. 6.mai er det duka for ny tårnagentdag. Denne gongen i Stedje kyrkje. Er du vaksen og...

Les mer
Foto av open bok med tekst - oversikt over kva gudstenester 11-årsbok vert delt ut på.

Utdeling av 11-årsbøker 2023

Fyller du 11 år i 2023? Eller kjenner du nokon som gjer det? Då må du lese nøye slik at du kan kome eller invitere den du kjenner med deg t...

Les mer
Foto av regndropar på vindu

Invitasjon til sorggruppe

Livet møter oss med både gode og vonde dagar. Noko av det som er mest vanskeleg, er når ein av våre næraste døyr. Det kan vere vanskeleg å ...

Les mer
Foto av gravsteinar på gravplass med teksten

Nye gravplassvedtekter i Sogndal frå 2022

Den nye Forskrift om gravplassvedtekter, Sogndal kommune, Vestland fylke, vedteken 19. januar 2022, er kunngjort på lovdata.no og har vore ...

Les mer
Foto av kiste med blomar framfor alteret i Tjugum kyrkje

Gravferder i Sogndal komande veke

På denne sida finn du lenker til oversikter over seremoniar i kyrkja i Sogndal og til dødsannonser frå Sogn Gravferdshjelp og Nummedal Grav...

Les mer
Foto av gravlys med raud strek over

Ikkje set gravlys utanfor lukka lykter

Vi ber om at lause gravlys ikkje vert sett opp utanfor lukka lykter på gravplassane i Sogndal.

Les mer
Illustrasjon av papirlenke med menneskefigurer

Fjærland sokneråd 2019 - 2023

Det nye soknerådet i Fjærland trådte i kraft 1.november 2019. Soknerådet blei konstituert på første møte.

Les mer
Illustrasjon av papirlenke med menneskefigurer

Diakoniutval perioden 2019-2023

Sokneråda i vårt fellesrådsområde har no valgt representantar til diakoniutvalet for perioden 2019 - 2023.

Les mer

Kontaktpersonar


Ungdomsprest (Sogndal, Kaupanger, Norum, Fjærland og Leikanger sokn)

Andreas Danbolt

57679985

48188476

Send epost

Trusopplærar (Sogndal, Kaupanger, Norum, Fjærland og Leikanger sokn)

Birte Husum

94798799

92610554

Send epost

Kyrkjetenar (Fjærland sokn)

Einar Supphellen

95811655

Send epost

Kyrkjetenar (Fjærland sokn)

Marianne Supphellen

92213740

Send epost

Soknediakon

Gitte Therkelsen Torstad

+4757679985

97416519

Send epost

Prestevikar

Helge Torstad

45215829

Send epost

Kantor (Leikanger og Fjærland sokn)

Hallgeir Øgaard Westli

57679985

94003834

Send epost