Fjærland sokn


Foto: Hallgeir Øgaard Westli

Klikk her for oppdatert gudstenesteliste for Fjærland sokn

551328

 

Velkommen til kyrkje utan restriksjonar!

Frå søndag treng du ikkje lenger halde meteren ved gudstenester eller andre samlingar. Kravet om å halde ein meters avstand vert oppheva fr...

Les meir

 

Gravferder i Sogndal komande veke

Kyrkja i Sogndal vil her kunngjere kyrkjelege gravferder i Sogndal kommune når dei er gjort offentlege.

Les meir

 

Ikkje set gravlys utanfor lukka lykter

Vi ber om at lause gravlys ikkje vert sett opp utanfor lukka lykter på gravplassane i Sogndal.

Les meir

 

Korleis lever vi i lag no?

Samlivsråd i koronatid. Ein artikkel frå Bjørgvin bispedøme.

Les meir

 

Bøn i ei vanskeleg tid

Ver gjerne med oss og be denne bøna:  Herre Jesus Kristus, Du lækte sjuke og tok deg av dei som var hjelpelause....

Les meir

 

Fjærland sokneråd 2019 - 2023

Det nye soknerådet i Fjærland trådte i kraft 1.november 2019. Soknerådet blei konstituert på første møte.

Les meir

 

Diakoniutval perioden 2019-2023

Sokneråda i vårt fellesrådsområde har no valgt representantar til diakoniutvalet for perioden 2019 - 2023.

Les meir


Kontaktpersonar


Sokneprest (Sogndal og Fjærland sokn)

Mikael Peder Vevang Bruun

57679985

40609941

Send epost

Ungdomsprest (Sogndal, Kaupanger, Norum, Fjærland og Leikanger sokn)

Andreas Danbolt

57679985

48188476

Send epost

Trusopplærar (Sogndal, Kaupanger, Norum, Fjærland og Leikanger sokn)

Birte Husum

94798799

92610554

Send epost

Kyrkjetenar (Fjærland sokn)

Einar Supphellen

95811655

Send epost

Kyrkjetenar (Fjærland sokn)

Marianne Supphellen

92213740

Send epost

Soknediakon

Gitte Therkelsen Torstad

+4757679985

97416519

Send epost

Kantor (Leikanger og Fjærland sokn)

Hallgeir Øgaard Westli

94003834

47631853

Send epost