Facebook-logoLogo til InstagramE-post-symbol

Fjærland sokn


Foto: Hallgeir Øgaard Westli

Klikk her for oppdatert gudstenesteliste for Fjærland sokn (opnar i nytt vindu)

Logo for Vipps

551328

Foto av konfirmanter i Asker. Foto: Robert Dreier Holand

Konfirmantar våren 2024

På denne sida finn du oversikt over dei som vert konfirmerte i kyrkjene våre no i vår.

Les mer

TÅRNAGENTDAG FOR 8- OG 9-ÅRINGAR 2024

Endeleg er det klart for tårnagentdag igjen. I år inviterer me alle agentane til å kome til Stedje kyrkje, laurdag 27.april frå 11:00 - 15:...

Les mer

4-årsbok og hausttakkefestar 2024

Alle sokna har fireårsbokutdeling på hausttakkefestane. Stedje sokn har utdeling også på Sprell Levande om våren, der første halvdel av års...

Les mer

Trusopplæringsplan for sokna Fjærland, Kaupanger, Leikanger, Norum og Stedje.

Me har ein omfattande trusopplæringsplan, som vart revidert i 2018. Planen er under ny revisjon, som det nye trusopplæringsutvalet (2023-20...

Les mer
Illustrasjon av papirlenke med menneskefigurer

Fjærland sokneråd 2023 - 2027

Det nye soknerådet i Fjærland trådte i kraft 1.november 2023. Soknerådet blei konstituert på første møte.

Les mer

Engleverkstad og adventsstund for 6- og 7-åringar

I fjor starta me opp engleverkstad for 7-åringane. Det var veldig kjekt, og resulterte i mange fine englar og ein koseleg tjuv-start på adv...

Les mer

Invitasjon til sorggruppe

Sorggruppa som starta i november 2023, vert avrunda i starten av april 2024. I oktober hausten 2024 vil vi starte ei ny sorggruppe for dei ...

Les mer

Valresultat, Fjærland sokn

Valresultata for kyrkjevalet i Fjærland sokn er no klare. For Fjærland sokn var valdeltakinga på 44%.

Les mer

Babysong vinter/vår 2024

Babysong er eit populært trusopplæringstiltak hjå Kyrkja i Sogndal, og me gler oss over alle dei nye sogningane som finn vegen i lag med si...

Les mer

Fjærland sokn - Nominasjonsnemda si valliste

Nominasjonsnemda si liste for kyrkjevalet i Fjærland sokn er no klar.

Les mer

Kontaktpersonar


Prest under utdanning (Stedje og Fjærland sokn)

Astrid Bondevik

41346108

Send e-post

Ungdomsprest (Sogndal, Kaupanger, Norum, Fjærland og Leikanger sokn)

Andreas Danbolt

57679985

48188476

Send e-post

Trusopplærar (Sogndal, Kaupanger, Norum, Fjærland og Leikanger sokn)

Birte Husum

57679985

94798799

Send e-post

Kyrkjetenar (Fjærland sokn)

Einar Supphellen

95811655

Send e-post

Kyrkjetenar (Fjærland sokn)

Marianne Supphellen

92213740

Send e-post

Soknediakon

Gitte Therkelsen Torstad

+4757679985

97416519

Send e-post

Kantor (Leikanger og Fjærland sokn)

Hallgeir Øgaard Westli

57679985

94003834

Send e-post