Fjærland sokn


Foto: Hallgeir Øgaard Westli

Klikk her for oppdatert gudstenesteliste for Fjærland sokn

551328

 

Konfirmantar haust 2020

På denne sida finn du oversikt over kven som vert konfirmert i våre kyrkjer hausten 2020.

Les meir

 

Tal frammøtte ved tenester i kyrkjene. Oppdatert 19. juni

Vi er no godt i gang med gudstenester og andre kyrkjelege tenester i kyrkjene våre. Frå 15. juni har regjeringa opna for inntil 200 deltaka...

Les meir

 

Korleis lever vi i lag no?

Samlivsråd i koronatid. Ein artikkel frå Bjørgvin bispedøme.

Les meir

 

Alle konfirmasjonar i Sogndal er utsette til hausten

Det er no fastsett nye datoar for konfirmasjonar i Sogndal kommune i oktober 2020.

Les meir

 

Bøn i ei vanskeleg tid

Ver gjerne med oss og be denne bøna:  Herre Jesus Kristus, Du lækte sjuke og tok deg av dei som var hjelpelause....

Les meir

 

Fjærland sokneråd 2019 - 2023

Det nye soknerådet i Fjærland trådte i kraft 1.november 2019. Soknerådet blei konstituert på første møte.

Les meir

 

Diakoniutval perioden 2019-2023

Sokneråda i vårt fellesrådsområde har no valgt representantar til diakoniutvalet for perioden 2019 - 2023.

Les meir

 

Ikkje set gravlys utanfor lukka lykter

Vi ber om at gravlys ikkje vert sett opp utanfor lukka lykter på kyrkjegardane i Sogndal.

Les meir


Kontaktpersonar


Sokneprest

Mikael Peder Vevang Bruun

57679985

40609941

Send e-post

Ungdomsprest

Andreas Danbolt

57679985

48188476

Send e-post

Trusopplærar

Birte Husum

94798799

Send e-post

Kyrkjetenar

Einar Supphellen

95811655

Send e-post

Kyrkjetenar

Marianne Supphellen

92213740

Send e-post

Soknediakon

Gitte Therkelsen Torstad

+4757679985

+4797416519

Send e-post

Kantor

Hallgeir Øgaard Westli

94003834

47631853

Send e-post