Leige kyrkjene våre


Ynskjer du å leige ei av kyrkjene våre?

For kyrkjene våre gjeldt desse prisane:

Konsertar eller liknande arrangement
Stedje kyrkje kr. 4000,- + 10% av billettinntekter
Øvrige kyrkjer kr. 1500,- + 10% av billettinntekter
Leigesummen på kr. 4.000,-/1.500,- går til å dekkje faktiske utgifter til straum, løn, reinhald o.l. Arrangement som inngår i soknet sitt kyrkjemusikalske arbeid får fritak frå betaling.
 
Kyrkjeleg handling utafor gudstenester
Vigsel av utanbygds brudepar kr. 4.000,- for leige av kyrkja
For medlemar av Den norske kyrkja gjeld dette likevel ikkje ved vigsel, når ein av brudefolka eller ein av foreldra deira er busett i kommunen.
Gravferd av utanbygds personar
For utanbygds gravferd vert det ikkje kravt leige for bruk av kyrkja/lokale.
Ved utanbygds gravferd (der avlidne var busett utanfor prostiet) kan Bjørgvin Bispedøme krevje godtgjering for prestetenesta.

For fleire prisar og utleigereglement, sjå Reglar om betaling for bruk av kyrkjene.

 

Reglar om betaling for bruk av kyrkjene

Jmfr. ”Reglar om betaling for bruk av kyrkja” godkjent til bruk av Bjørgvin Bispedømeråd 9. februar 2007 med heimel i Lov av 7. juni 1966 o...

Les meir