Diakoniutval perioden 2019-2023


Sokneråda i vårt fellesrådsområde har no valgt representantar til diakoniutvalet for perioden 2019 - 2023.

 

Det nye diakoniutvalet er ikkje konstituert med leiar og nestleiar. Dette vil skje på møte i januar 2020.

Namn Adresse Postnr og -stad E-post
Margunn Lomheim   6854 Kaupanger  
Siv Jane Rauboti   6848 Fjærland  
Bente Karin Vatlestad   6856 Sogndal  
Gunnhild Øvretun   6859 Slinde  
Synneva Husabø   6863 Leikanger  
    6899 Balestrand  
       
Vara-representantar      
Eldbjørg R. Ølnes   6856 Sogndal  
Eli Marita Vik Næss   6863 Leikanger  
Heidi Fondenes   6859 Slinde  
Anny Hofsvik   6854 Kaupanger  
    6899 Balestrand  
Kari B. Skeide   6848 Kaupanger  

 

Tilbake