Diakoniutval perioden 2019-2023


Sokneråda i vårt fellesrådsområde har no valgt representantar til diakoniutvalet for perioden 2019 - 2023.

Illustrasjon av papirlenke med menneskefigurer

Det nye diakoniutvalet er ikkje konstituert med leiar og nestleiar. Dette vil skje på møte i januar 2020.

Namn E-post
Margunn Lomheim  
Siv Jane Rauboti  
Bente Karin Vatlestad  
Gunnhild Øvretun  
Synneva Husabø  
   
   
Vara-representantar  
Eldbjørg R. Ølnes  
Eli Marita Vik Næss  
Heidi Fondenes  
Anny Hofsvik  
   
Kari B. Skeide  
Tilbake