Konfirmasjonsdagar 2023-2028


Gruppe med konfirmantar i dress og bunad
Konfirmantar utanfor Stedje kyrkje.

Lista er sett opp med atterhald om endringar. Ved spørsmål, ta kontakt med kyrkjekontoret.


Våren 2023
Ølmheim kyrkje Søndag 7. mai  
Stedje kyrkje Laurdag 13. mai
Søndag 14. mai
 
Kaupanger stavkyrkje Torsdag 18. mai  
Leikanger kyrkje Laurdag 27. mai
Søndag 28. mai
 
Fjærland kyrkje Søndag 28. mai  
Våren 2024
Ølmheim kyrkje Søndag 5. mai  
Stedje kyrkje Laurdag 11. mai
Søndag 12. mai
 
Kaupanger stavkyrkje Torsdag 9. mai  
Leikanger kyrkje Laurdag 18. mai
Søndag 19. mai
 
Fjærland kyrkje Søndag 19. mai  
Våren 2025
Ølmheim kyrkje Søndag 4. mai  
Stedje kyrkje Laurdag 10. mai
Søndag 11. mai
 
Kaupanger stavkyrkje Torsdag 29. mai  
Leikanger kyrkje Laurdag 7. juni
Søndag 8. juni
 
Fjærland kyrkje Søndag 8. juni  
Våren 2026
Ølmheim kyrkje Søndag 3. mai  
Stedje kyrkje Laurdag 9. mai
Søndag 10. mai
 
Kaupanger stavkyrkje Torsdag 14. mai  
Leikanger kyrkje Laurdag 23. mai
Søndag 24. mai
 
Fjærland kyrkje Søndag 24. mai  
Våren 2027
Ølmheim kyrkje Søndag 2. mai  
Stedje kyrkje Laurdag 8. mai
Søndag 9. mai
 
Kaupanger stavkyrkje Torsdag 6. mai  
Leikanger kyrkje Laurdag 15. mai
Søndag 16. mai
 
Fjærland kyrkje Søndag 16. mai  
Våren 2028
Ølmheim kyrkje Søndag 7. mai  
Stedje kyrkje Laurdag 13. mai
Søndag 14. mai
 
Kaupanger stavkyrkje Torsdag 25. mai  
Leikanger kyrkje Laurdag 3. juni
Søndag 4. juni
 
Fjærland kyrkje Søndag 4. juni  
Tilbake