LYS VAKEN 2021 vert diverre avlyst


Me lyt diverre avlyse Lys Vaken denne hausten. Det vert familiesøndag i Leikanger kyrkje 21.november der alle er hjarteleg velkomne. Meir informasjon kjem om denne. 

 

Tilbake