Årsmøte i Stedje sokn


Torsdag 10.juni kl.18 på Stedjetunet

 

Stedje sokn har årsmøte torsdag 10. juni kl. 18.00 på Stedjetunet.

Vi vil sjå tilbake på året 2020, årsmelding og rekneskap vert lagt fram. Det som er viktigast er at vi ser framover på arbeidet i kyrkjelyden vår. Kom og ta del i samtalen og kva vi skal leggje vekt på i det vidare arbeidet.

Gitte Torstad og Magny Ugulsvik Bukholm blir med frå kyrkjekontoret og deler tankar om deira arbeid.

Det blir kaffi og litt å bite i.

Vel møtt!

Tilbake