Babysong vinter/vår 2021


Vel møtt til babysong, alle foreldre som er heime med barnet i permisjon! Grunna smittevern må me ta påmelding. 

 

Babysong er eit populært tilbod i trusopplæringa, og er ope for alle foreldre og born i alderen 0 og fram til første bursdagen (ikkje absolutt. Om me har plass, er eittåringen også velkomen!). Samlingane startar kl. 11.00 med songstund og avsluttar med lunsj. Grunna smittevern ber me alle ta med seg nistepakke sjølve. Me plar vera ferdige ca.kl. 12.30. Vel møtt :) 

 

Vinter og vår 2021 møtast me desse datoane

NB! Det er ikkje babysong i veke 8 og 13 (vinter- og påskeferieveker). 

 

Sogndal: Stedjetunet

MAKSIMUM: Frå 3.mars: 5 babyar med ein vaksen kvar. Påmelding ynskjeleg, men ikkje obligatorisk

10. februar  AVLYST
  3. mars
17. mars
  7. april  AVLYST
21. april

 

Kaupanger (bedehuset)

MAKSIMUM: 5 babyar med ein føresett kvar. PÅMELDING ynskjeleg, men ikkje obligatorisk

17. februar
10. mars
24. mars AVLYST 
14. april  AVLYST
28. april
 
 

Leikanger (Kyrkjelydshuset)

MAKSIMUM: 5 babyar med ein føresett kvar. PÅMELDING ynskjeleg, men ikkje obligatorisk

 4. mars     AVLYST
11. mars
25. mars  AVLYST 
  8. april  AVLYST
22. april
 
 
 

Følg Trusopplæring - kyrkja i Sogndal på Facebook

Bli med i den private Facebooksida til Babysang i Sogndal kor me prøver å oppdatere informasjon jamnleg og held kontakten med kvarandre. I koronatida kan det også verte direktesende babysongsamlingar der. 

 

Me har ekstra fokus på hygiene, etter gjeldande retningsliner. Me desinfiserer mattene babyane ligg på, og vaskar alle berøringsflater. 

Ta med dykk:

  • Nistemat
  • Eigne leiker til babyar
  • Liggjeunderlag/teppe/matte babyen kan liggja på, om de ynskjer det. (me har begrensa med matter)

Me byr på kaffi/te og vatn. 

Grunna avstandsreglar kan ikkje medhjelparar passe/halde babyar slik som før. Heldigvis når smil og gode ord lenger enn ein meter. Me unngår felles bruk av gjenstandar, og kjem ikkje til å sende rundt instrument o.l. Det vil nok verte nokre endringar i repertoaret også på grunn av dette, men det kan jo vere positivt. 

Ved påmelding: Send namn på baby, forelder og telefonnummer til leiar i trusopplæringa, Birte Husum på telefon 947 98 799 eller e-post birte@sogndal.kyrkja.no.

Håpar me kan samlast fleire etterkvart. 

 

Helsing Birte

Leiar i trusopplæringa for Fjærland, Kaupanger, Leikanger, Norum og Stedje sokn. 

Tilbake