Babysong hausten 2021


Vel møtt til babysong, alle foreldre som er heime med barnet i permisjon! Besteforeldre må også gjerne ta turen! Frå 29.09. er einmetersregelen oppheva, og me startar opp att med matservering til lunsj.  

 

Babysong er eit populært tilbod i trusopplæringa, og er ope for alle foreldre (evnt. besteforeldre) og born i alderen 0 og fram til første bursdagen. Samlingane startar kl. 11.00 med songstund og avsluttar med lunsj. Etter at smittevernrestriksjonane er oppheva startar me med matservering att. Me held fast på handspriten for å framleis halde god hygiene. Prat og mat fram til ca.kl. 12.30. Vel møtt :) 

 

Hausten 2021 møtast me desse datoane

NB! Det er ikkje babysong i veke 41 (haustferien). 

 

Sogndal: Stedjetunet. Onsdagar

 

25. august
  8. september
22. september
  6. oktober
27. oktober

10. november: sesongavslutning

 

Kaupanger (bedehuset). Onsdagar

 

  1. september
15. september
29. september
20. oktober
  3. november
 
 

Leikanger (Kyrkjelydshuset). Torsdagar

 

26. august
  9. september
23. september
  7. oktober
28. oktober
11. november: sesongavslutning
 
 
 

Følg Trusopplæring - kyrkja i Sogndal på Facebook

Bli med i den private Facebooksida til Babysang i Sogndal kor me prøver å oppdatere informasjon jamnleg og held kontakten med kvarandre. 

 

Me har ekstra fokus på hygiene, etter gjeldande retningsliner. 

Ta med dykk:

  • Eigne leiker til babyar
  • Liggjeunderlag/teppe/matte babyen kan liggja på, om de ynskjer det. (me har begrensa med matter)

Lunsjen varierer litt frå stad til stad, med noko brødmat og pålegg ein kan smørje sjølve. VIPPS kr. 30 til det gjeldande soknerådet der samlinga er.  

Den frivillege påmeldinga gjer det lettare å registrere alle som kjem: Send namn på baby, forelder og telefonnummer til leiar i trusopplæringa, Birte Husum på telefon 947 98 799 eller e-post birte@sogndal.kyrkja.no.

Håpar å sjå deg og din baby snart! 

 

Helsing Birte

Leiar i trusopplæringa for Fjærland, Kaupanger, Leikanger, Norum og Stedje sokn. 

Tilbake