Video: Askeonsdag frå Stedje kyrkje


Askeonsdag er starten på fastetida. Kyrkja i Sogndal markerer det med ein gudstenesteleg video frå Stedje kyrkje.

 

Videoen er vel 8 minuttar lang.

Du kan sjå den her:

Askeonsdag frå Stedje kyrkje

I tillegg kan du på facebooksida til Balstrand finne både gode tankar om askeonsdag og ein bibleleseplan for kvar dag i fastetida.

Med ynskje om ei meiningsfull fastetid for alle!

Tilbake