TÅRNAGENTDAG for 2012 den 8.mai.


ENDELEG!! Etter 2 utsetjingar grunna korona, vert det Tårnagentdag for dei som fylte 8 år i 2020: 8.MAI, sjølvaste frigjeringsdagen, treffast me i og ved Ølmheim kyrkje kl 11- 13. 

 

Grunna smittevern skal me vere både UTANFOR og inne i kyrkja, og me må dele oss i små grupper.

Det vert skattejakt inne i kyrkja og på kyrkjegarden, agentoppdrag i kyrkjetårnet og pølsespising frå bålpanne. Alle agentar skal få kvart sitt agentbevis, og vera med og løysa spennande mysterier. Samlinga vert avslutta inne i kyrkja med ei lita gudsteneste.

 

Me sender IKKJE ut nye invitasjonar i posten, så ver med å spreie dette til vener. Sjølv om ein ikkje er medlem eller tilhøyrig, er ein hjarteleg velkomen til å melde seg på. 

 

Medan du ventar: Sjå denne filmen: "Tårnagentklubben – jakten på den stille stemmen» på Youtube. Høyr på Tårnagentsongen og sjå filmar om tårnagentar der. Då ser du noko av det som kan dukke opp på dagen vår. 

 

 

 

 

 

Inviter med deg ein vaksen!

Vil du ha ein vaksen med deg? Ein som likar å klatre i tårn og løyse agentoppdrag? Me treng englevaktar, som kan vere med å gjere det trygt og fint for tårnagentane den stunda me er saman. Englevaktar følgjer ei gruppe/kohort rundt på dei ulike aktivitetane dei skal gjere. Me treng ekstra mange englevakter i år, då me må ha små kohortar/leikegrupper, og halde avstandar til kvarandre. 


 

Tårnagentdagen kostar 50,- for agentane og ein kan betale med Vipps! De får melding om dette når påmelding er registrert.

 

 

Påmelding: Frist innan måndag 3.mai.

Send ein SMS eller e-post til Birte som inneheld:

  • Fullt namn på tårnagenten.
  • Namn og telefonnummer til foreldre.
  • Kva klasse barnet går i og/eller leikeven(er) som de veit skal vere med. Dette for at me kan lage kohortar etter kven som er saman til vanleg. (Me prøver å lage fleire små grupper).
  • særskilde behov som allergiar eller anna tilrettelegging. 
  • Namn på ein Englevakt som blir med (ikkje obligatorisk dersom du er i kohort med andre barn som har med englevakt).

 

 

Frå kyrkjestaben vert med:

 

Prest: Vegard B. Lie

Kyrkjetenar: Cristina Sandor

Organist: Arild Slinde

Trusopplærar: Birte Husum

Med venleg helsing Fjærland, Kaupanger, Norum, Leikanger og Stedje sokn

 

 

 

V/ Birte Husum, leiar for trusopplæringa

Tlf. 947 98 799

birte.husum@sogndal.kyrkja.no

 

(PS: Det blir Tårnagent-dag for 2013-kullet i oktober.) 

Tilbake