Streaming av konfirmasjonsgudstenester


Vi har fått ein del spørsmål om vi kjem til å streame konfirmasjonsgudstenester frå våre kyrkjer.

 

Vi vil prøve å få til streaming på nokre av konfirmasjonsgudstenestene som er i våre kyrkjer no utover i oktober.
Streaminga vil skje via vår Facebook-side, Kyrkja i Sogndal. Du treng ikkje ha facebook-konto for å få vist streaminga.

Streaminga vil skje på hovudsida, og ikkje i eit eige arrangement. På grunn av rettigheter og så vidare, skjer streaminga kun i det tidsrommet gudstenesta er, og vil bli sletta i etterkant.

Tilbake