Hjelp Stedjetunet med kjøp av inventar til forsamlingslokalet


Styret i Stedjetunet har sett i gong ein ny spleiseaksjon på nettet for å samla inn pengar til det nye forsamlingslokalet i Stedjetunet.

 

Vil du vera med på Spleisen? Sjå i ramma under her, gå inn på heimesida til Stedjetunet (https://stedjetunet.no/bidrag) og vel deg ein stol eller eit bord, eller krusatøy – eller du kan gje ein heilt fri sum. Der kan du betala med nettbank, Vipps eller faktura. Spleisen vert ståande ut året.

Du kan óg gå utanom spleisen ved å betala direkte til 3720.09.54115, eller på Vipps til nr 606963 (du kan óg søke opp «Stiftinga Stedjetunet»).

Tilbake