Stille kveldar i Stedje kyrkje


Onsdag 2. juni kl. 19.00 - 19.30 vert det ‘"Stille kveld" i Stedje kyrkje . Her blir det høve til å vera stille, kveikja lys, syngja salmar og be tidebøner.

 

Opplegget varer i 30 minuttar. Samlinga er for deg som tykkjer det er mykje prat og uro i kvardagen, og kjenner at det kan vera godt å kvila i kyrkjerommet. Samlingane vert leia av Astrid og Stein Bondevik.

Tilbake