Stille kveld i Stedje kyrkje 11. mai


Onsdag 11. mai  kl. 19.00 vert det Stille kveld i Stedje kyrkje . Her blir det høve til å vera stille, kveikja lys og syngja salmar .

 

Opplegget varer i 30 minuttar. Samlinga er for deg som tykkjer det er mykje prat og uro i kvardagen, og kjenner at det kan vera godt å kvila i kyrkjerommet. Samlingane vert leia av Astrid og Stein Bondevik.

Våren 2022 er det Stille kveld ein gong i månaden (den andre onsdagen i kvar månad):

12. januar
 9. februar
 9. mars
13. april
11. mai
 8. juni

Hjerteleg velkommen!

Tilbake