Korleis lever vi i lag no?


Samlivsråd i koronatid. Ein artikkel frå Bjørgvin bispedøme.

 

– Hvordan skal vi klare å ta hver dag som den kommer når alle våre rutiner er satt på hodet og hverdagen er snudd opp ned? Anine Vieth Mildestvedt, menighetspedagog og prosjektansvarlig for ungdom 15-18 år i Bjørgvin bispedømme har lang erfaring som kursholder i samlivskurs og kommer med noen råd her.

Tilbake