Sogndal kyrkjelege fellesråd


Samanslåinga av Leikanger, Balestrand og Sogndal kommunar frå 01.01.2020 får også fylgjer for organiseringa av kyrkja, då det skal vere eitt fellesråd for kvar kommune.

Foto av medlemmene i Sogndal kyrkjelege fellesråd
Sogndal kyrkjelege fellesråd: Jon Erling Oppedal, Jorunn Merete Haukås-Eide, Helge Ulvestad, May Kristel Bødal, Frode Bøthun, Per Hilleren, Magne Ahlin, Vegard Bondevik Lie. Berit C. Orheim var ikkje til stades då biletet vart teke.

Det nye Sogndal kyrkjelege fellesråd var samla til konstituering 10. desember 2019, og Per Hilleren frå Sogndal vart valt til leiar med Helge Ulvestad frå Balestrand som nestleiar.

Dei andre i fellesrådet er: Berit C. Orheim frå Fjærland, Jon Erling Oppedal frå Leikanger, Magne Ahlin frå Norum og May Kristel Bødal frå Kaupanger.

Sokneprest for Leikanger og Norum sokn, Vegard Bondevik Lie er geistleg representant og Frode Bøthun er kommunal representant. 

Kyrkjeverje Jorunn Merete Haukås-Eide er sekretær for rådet.

Tilbake