"Middag for alle" på Stedjetunet


Onsdag 10. mai frå kl. 15.00 - 17.30 kan du få kjøpe middag på Stedjetunet. Arrangementet er ope for alle som vil. Middagen er laga av frivillige i kyrkjelydane.

Bilde av lasagne

I samband med TV-aksjonen hausten 2022 vart det skipa til familiemiddag på Stedjetunet. Tilbakemeldingane frå dette var så god, at me ynskjer å vidareføre konseptet. Me kallar det no "MIDDAG FOR ALLE", og vil prøve å få til servering ca annakvar månad.

Me har fått god drahjelp frå Rema 1000 og Lerum, og sender dei ein stor takk! I tillegg har me ein flott gjeng frivillege frå kyrkjelydane, som har delt seg i arrangørgrupper. Saman vil dei skape ein god møteplass for alle som kjem og kjøper seg eit måltid.

Fyrste datoen som er sett opp er 10. mai.

Pris:  
Born: 0-5 år: gratis
  6-12 år: kr. 50
Frå 13 år og oppover: kr. 100 pr. pers.
Familie: kr. 250 (mor, far og barn)

Du er varmt velkomen!

Bilde av borddekning med servering i storsalen på Stedjetunet

Matservering på Stedjetunet.

Har du spørsmål eller treng tilrettelegging? Ta kontakt med kyrkjekontoret på telefon 57 67 99 85 eller post@sogndal.kyrkja.no.

Tilbake