Kvardagstru


Onsdag 1. februar er det klart for første samling i serien Kvardagstru. Samling annakvar onsdag fram til påske.

Plakat med bilde av ein skog. Tekst på biletet: Kvardagstru - ei stund for refleksjon, kunnskap og sosialt fellesskap knytt til tru og kvardag

1. februar er tema Kvardagstru/truskvardag. Innleiing ved ungdomsprest Andreas Danbolt. Gospelkoret Glimt deltek og me pratar saman og et kveldsmat i lag.

15. februar er tema Nestekjærleik og det er høgskulelektor Roger Ivan Hestholm som er føredragsholdar. Stedje sokneråd lagar kveldsmat.

1. mars er tema Menneskesyn og det er diakon Gitte Therkelsen Torstad som innleiar. Kaupanger sokneråd lagar kveldsmat.

15. mars er tema Berekraftig liv og representant for Berekraftig Liv på Landås er foredragsholdar. Leikanger sokneråd lagar kveldsmat.

29. mars blir det jødisk påskemåltid.

Tilbake