Tårnagentdag for 8- og 9-åringar 2023


Fyller du 8 eller 9 år i 2023, bør du følgje nøye med. 6.mai er det duka for ny tårnagentdag. Denne gongen i Stedje kyrkje. Er du vaksen og har lyst til å bidra med bollebaking til denne dagen, er du hjarteleg velkomen til å ta kontakt. 

Tårnagent-logo: Illustrasjon av ei kyrkje i eit forstørrelsesglas med teksten

Tårnagentdagen har vore eit trusopplæringstiltak som mange ser fram til. Difor har me landa på at me vil arrangere den for BÅDE 8- og 9-åringar kvart år, og ha dagen vekselvis i Ølheim og Stedje annakvart år. Slik kan agentane få oppdage to ulike kyrkjer om dei er med begge åra, og dei har større høve til å vere med om det ikkje passar det eine året. 

Invitasjonane vil bli sende ut når dagen nærmar seg. Me vil oppdatere denne artikkelen etterkvart. Set av datoen allereie no! 

Ta kontakt om du vil bake bollar eller har spørsmål/treng tilrettelegging. 

Beste helsing

Birte Husum

Leiar i trusopplæringa for Fjærland, Kaupanger, Leikanger, Norum og Stedje sokn.
birte.husum@sogndal.kyrkja.no  |  Tlf: 94798799 (klikk for å ringe)

Tilbake